Dodana: 17 kwiecień 2020 14:22

Zmodyfikowana: 17 kwiecień 2020 14:22

Rządowa pomoc dla III sektora - tarcza antykryzysowa

Program rządowy „tarcza antykryzysowa 2.0” wprowadzony w związku z ogłoszonym stanem epidemii na terenie Polski zakłada również wsparcie, dla trzeciego sektora. Dzięki niemu organizacje pozarządowe – stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne oraz koła gospodyń wiejskich mogą liczyć na pomoc w czasie pandemii koronowirusa.

Ilustracja do artykułu team-spirit-2447163_1920.jpg

Wprowadzane przepisy umożliwiają organizacjom przetrwanie w sytuacji izolacji społecznej, której efektem są ograniczenia działalności NGO-ów, wstrzymanie działalności wielu podmiotów gospodarczych, a co za tym idzie zmniejszenie czy nawet czasowa utrata finansowania organizacji pozarządowych.

Rząd przygotował pakiet przepisów specjalnych na czas epidemii, z których część już może być stosowana. Regulacje zawarte są w Ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 1)

Zapisy wymienionej ustawy wskazują, że organizacje pozarządowe – podobnie jak inne podmioty – mogą skorzystać ze zwolnień i ulg w zakresie:

  Dla organizacji zatrudniających pracowników :

  1. Zwolnienie ze składek ZUS
  2. Dofinansowania wynagrodzeń

 Dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne:

  1. Zmiana terminu i zasad rozliczania zadania publicznego
  2. Zlecanie zadań publicznych w trybie pozakonkursowym

 Dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność   gospodarczą:

  1. Niskooprocentowana pożyczka
  2. Dofinansowanie wynagrodzeń

3   Ochrona miejsc pracy

 Dla organizacji pożytku publicznego

1.  Zmiana terminu rozliczania podatku od osób fizycznych

  1. Więcej czasu na sprawozdania organizacji pożytku publicznego

Szczegóły na stronie NG 

 

fot.pixabay

facebook