Dodana: 29 maj 2020 12:15

Zmodyfikowana: 29 maj 2020 12:15

Współpraca z organizacjami pozarządowymi – sprawozdanie

Przedstawiamy sprawozdanie Zarządu Województwa Podlaskiego z realizacji „Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku”

Ilustracja do artykułu 100825887_1155842831427612_415621631591841792_n (1).jpg

W załączeniu treść sprawozdania i uchwała w sprawie sprawozdania z realizacji  „Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku”. 

 

facebook