Dodana: 3 styczeń 2017 09:52

Zmodyfikowana: 3 styczeń 2017 09:59

Stypendyści 2017

Lista osób, które otrzymały stypendia półroczne w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami na rok 2017: 

  1. Mirosława Łuksza na realizację przedsięwzięcia: Napisanie i przygotowanie do druku ilustrowanej antologii poetyckiej dla dzieci w wieku szkolnym, pomocnej w nauczaniu języka polskiego i geografii regionalnej pt.: ”Żubr na zebrze” 
  2. Izabela Szafrańska na realizację przedsięwzięcia : Projekt artystyczny "Żydowska ulica/Jewish Street"
  3. Paweł Sokołowski – na realizację przedsięwzięcia : Projekt artystyczny "Dopóki ziemia kręci się"
  4.  Dorota Baranowska - na realizację przedsięwzięcia: Projekt artystyczny pt.: ”Trening”
  5. Dominika Weronika Czarnecka - na realizację przedsięwzięcia: Przygotowanie kolekcji mody na Galę Amber Look 2017
  6. Łukasz Radziszewski - na realizację przedsięwzięcia: Projekt artystyczny "Zakwas"
  7. Leonarda Szubzda- na realizację przedsięwzięcia: Przygotowanie materiału do napisania powiadań będących kontynuacją napisanego już cyklu wierszy     
    pt.: ”Dziewczyny”.

Serdecznie zapraszamy na podpisywanie umów w dniach 10 i 12 stycznia 2017 w godz. 9.00 – 15.00  pok. 308 III p. Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWP. 

facebook