Dodana: 2 luty 2016 13:19

Zmodyfikowana: 2 luty 2016 13:19

Stypendyści 2016

Lista osób, które otrzymały stypendia półroczne w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami na rok 2016:

1. Barbara Bielawiec – na realizację przedsięwzięcia: Napisanie, zilustrowanie, opracowanie graficzne, przygotowanie do druku książki dla dzieci w wieku szkolnym i wczesnoszkolnym pod roboczym tytułem „Opowiem wam”.

2. Barbara Goralczuk - Napisanie powieści pt.: „Miód” - o życiu białostockiej wsi w dwudziestoleciu międzywojennym w oparciu o dzieje rodzinne.

3. Małgorzata Sienkiewicz -  na realizację przedsięwzięcia :  Zebranie i opracowanie scenariuszy zajęć dla instruktorów oraz nauczycieli prowadzących amatorskie grupy teatralne, udostępnienie autorskich scenariuszy i monodramów w formie elektronicznej oraz przeprowadzenie warsztatów teatralnych na terenie województwa podlaskiego

4. Krystyna Chocian - na realizację przedsięwzięcia: Napisanie ilustrowanego tomiku wierszy dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym pod redakcją Jana Leończuka poświęconego różnym składnikom przyrody krajobrazu wiejskiego oraz wykonie ilustracji do każdego z rozdziałów.

5. Adam Zdanowicz – na realizację przedsięwzięcia: Realizacja projektu „Dookoła Podlasia – Folkowe rowery dla dzieci” – stworzenie czterech stylizowanych na podlaskie wzornictwo rowerów dla dzieci.

6. Zofia Ewa Redlarska - na realizację przedsięwzięcia: Wydanie antologii poezji dziecięcej oraz realizacja cyklu spotkań edukacyjno-kulturalnych dla dzieci na terenie województwa podlaskiego.

7. Edyta Głowa – na realizację przedsięwzięcia : Realizacja projektu „Krajka re - konstrukcje”, mającego na celu zebranie, udokumentowanie oraz rekonstrukcję zabytków tkackich – krajek, na terenie Podlasia (głównie Powiatu Sokólskiego).

8. Aneta Kowalewska - Produkcja teledysku do utworu autorskiego z udziałem wybranego lokalnego zespołu folklorystycznego promującego Podlasie.

 

 

facebook