Dodana: 2 październik 2020 15:31

Zmodyfikowana: 10 wrzesień 2021 12:46

Stypendia dla uczniów uzdolnionych artystycznie na rok 2022

Do 31 pażdziernika br. można składać wnioski o przyznanie stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom z województwa podlaskiego na rok 2022.

Ilustracja do artykułu Stypendia artystyczne (36 of 91).jpg

Wnioski należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, pokój 022 (parter).

Wnioski o stypendia mogą składać:

   - szkoły podstawowe, gimnazjalne, średnie,

   -  podstawowe i średnie szkoły artystyczne,

   -  instytucje kultury prowadzące działalność edukacyjną w dziedzinie twórczości artystycznej,

   -  stowarzyszenia twórcze oraz inne organizacje pozarządowe prowadzące działalność edukacyjną w dziedzinie twórczości artystycznej.

Szczegółowe informacje o stypendiach udzielane są pod nr. tel. (085) 66 54 868

Wzór wniosku o przyznanie stypendium oraz uchwała w załączniku.

 

źródło: Biuro Kultury UMWP
oprac.: Cezary Rutkowski
fot.: archiwum

 

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook