Dodana: 7 listopad 2018 11:20

Zmodyfikowana: 7 listopad 2018 11:22

Laureaci 2017/2018

Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za sezon artystyczny 2017/2018 przyznano:

Ilustracja do artykułu 0x0 (1).jpg

1) Stanisławowi Wiesławowi Dąbrowskiemu – choreografowi, pedagogowi – za całokształt działalności artystycznej na rzecz pielęgnowania i upowszechniania
dziedzictwa kulturowego Podlasia na arenie krajowej i międzynarodowej, w szczególności za działalność na rzecz Zespołu Pieśni i Tańca ,,Kurpie Zielone”,

2) Wojciechowi Adamowi Szroederowi – animatorowi kultury, jednemu z założycieli Fundacji „Pogranicze” i Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach –
za całokształt działań animacyjnych i edukacyjnych, w tym za stworzenie i kierowanie Orkiestrą Klezmerską Teatru Sejneńskiego,

3) Tomaszowi Wiśniewskiemu – kulturoznawcy, dziennikarzowi, historykowi, filmowcowi – za całokształt działalności upowszechniania i ochrony kultury, propagującej i dokumentującej historię regionu, popularyzację tradycji wielokulturowości Podlaskiego oraz ochronę pamięci o jego mieszkańcach,

4) Jerzemu Nikitorowiczowi – pedagogowi, profesorowi nauk humanistycznych, twórcy Katedry Edukacji Międzykulturowej na Uniwersytecie w Białymstoku – za różnorodność podejmowanych działań i inicjatyw na rzecz pokojowego współistnienia i współdziałania zróżnicowanych kulturowo społeczeństw,

5) Stanisławie Ewie Skowysz-Mucha – pisankarce, twórczyni ludowej – za całokształt działalności i dorobek w zakresie ochrony i kultywowania dziedzictwa Ziemi Lipskiej i Podlasia,

6) Szymonowi Hołowni – pisarzowi, dziennikarzowi, publicyście – za całokształt dotychczasowej działalności publicystycznej, utrzymanej w duchu tolerancji i wrażliwości na drugiego człowieka.

Gala wręczenia Nagród odbyła się 11 października 2018r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.

 

Pliki do pobrania

facebook