Dodana: 7 listopad 2018 11:04

Zmodyfikowana: 7 listopad 2018 11:04

Laureaci 2016/2017

Nagrodę Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za sezon artystyczny 2016/2017 przyznano:

Ilustracja do artykułu 0x0.jpg
  1. Marlenie Borowskiej – sopranistce, kameralistce, organizatorce wydarzeń artystycznych, pedagogowi wokalistyki – za 25 lat pracy na rzecz rozwoju sztuki muzycznej w województwie podlaskim, a nade wszystko w Suwałkach;
  2. Przemysławowi Filipowi Karwowskiemu – artyście plastykowi, scenografowi Teatru Laki i Aktora w Łomży – za całokształt dokonań artystycznych;
  3. Barbarze Muszyńskiej-Piecka – aktorce Białostockiego Teatru Lalek – za 50 lat pracy artystycznej;
  4. Urszuli Stankiewicz – starszemu Kustoszowi Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego za 35 lat pracy badawczej archeologicznej oraz za niezwykłe efekty tych badań zwłaszcza w okolicy Brańska, Tykocina i Białegostoku;
  5. Tadeuszowi Szereszewskiemu – pedagogowi – za całokształt dokonań w dziedzinie wychowania i edukacji patriotycznej, zachowanie pamięci historycznej wśród dzieci i młodzieży z Bielska Podlaskiego;
  6. Wiktorowi Szwedowi – poecie białoruskiemu, tłumaczowi, publicyście – za całokształt dokonań twórczych;
  7. Aleksandrowi Wasylukowi – animatorowi kultury – za działalność na rzecz promocji Prawosławia w kraju i za granicą, szczególnie za promocję wydarzenia „Kolory Prawosławia. Polska” w ponad 50 miejscach świata w 15 krajach.

 Uroczysta gala wręczenia nagród Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za sezon artystyczny 2016/2017 odbyła się 25 października 2017 r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej.

facebook