Dodana: 7 grudzień 2019 12:26

Zmodyfikowana: 7 grudzień 2019 12:26

Wernisaż wystawy "Księgi pożyteczne...". Druki Oficyny Supraskiej

W piątek (13.12) w Muzeum Podlaskim w Białymstoku (Rynek Kościuszki 10) odbędzie się wernisaż wystawy "Księgi pożyteczne...". Druki Oficyny Supraskiej. Początek o godz. 18.00.

Ilustracja do artykułu zdj.3 druki supraskie.png

Wystawa poświęcona jest historii drukarni OO Bazylianów w Supraślu, działającej w latach 1695-1803. Na ekspozycji zostaną zaprezentowane wydane w niej książki znajdujące się obecnie w zbiorach: Biblioteki Muzeum Podlaskiego, Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego i Biblioteki Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego.

Supraśl, znany z bazyliańskiego zespołu klasztornego, był silnym ośrodkiem duchowości i życia monastycznego Ojców Bazylianów w Wielkim Księstwie Litewskim. Dorobek wydawniczy oficyny supraskiej uznano za istotny historycznie i kulturowo. Tematyka wydawnictw była bardzo zróżnicowana. Wydawano prace o tematyce religijnej i liturgicznej, teksty maryjne, zbiory modlitw, życiorysy świętych. Wśród tytułów, które opuściły prasy drukarskie w Supraślu znajdziemy również rozprawy z prawa kanonicznego, zbiory pieśni, kolęd, pastorałek, mowy pogrzebowe, poradniki, a nawet libretta modnych wówczas w Europie oper. Są też powieści, poezja świecka i drobne utwory teatralne.

Bazylianie suprascy mieli znaczący wkład w upowszechnianie literatury oświeceniowej. W typografii supraskiej drukowano podręczniki, słowniki, poradniki edukacyjne, książki historyczne i geograficzne a także wydawnictwa o tematyce rolniczej i ogrodniczej.

Od 1772 roku oficyna supraska wydawała książki dla staroobrzędowców – wyznawców starego obrządku prawosławnego. Druki dla starowierców wydawano w języku cerkiewnosłowiańskim i były to najczęściej przedruki ksiąg moskiewskich sprzed 1654 roku.

Drukarnia supraska uhonorowana została przywilejem nadanym przez króla Augusta II, a w 1790 roku podobny przywilej nadany został przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

W 1784 roku prasy drukarskie opuściło pierwsze wydanie w języku polskim powieści Jonathana Swifta Podróże kapitana Guliwera. Kilka lat później, bo w 1792 roku wydany został w dwóch nakładach śpiewnik religijny Franciszka Karpińskiego, polskiego poety i publicysty epoki oświecenia, Pieśni nabożne.

Wystawę będzie można oglądać do 16 lutego 2020 roku w białostockim Ratuszu.

facebook