Dodana: 29 maj 2020 15:23

Zmodyfikowana: 29 maj 2020 15:23

Ruszyły kampanie promujące UMB w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Indiach

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku rozpoczął realizację kampanii promocyjnych na portalu społecznościowym Facebook w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Indiach. Głównym celem kampanii jest dotarcie z informacjami o ofercie naszej Uczelni do potencjalnych kandydatów na studia anglojęzyczne na kierunku lekarskim prowadzone na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim.

Ilustracja do artykułu facebook_1__d.jpg

Władze uczelni maja nadzieję, że dzieki akcji wkrótce szeregi studentów studiów anglojęzycznych prowadzonych przez UMB powiększą się o indyjskich, amerykańskich i kanadyjskich studentów. 

Realizacja kampanii promocyjnych jest w całości finansowana ze środków projektów realizowanych przez Dział Współpracy Międzynarodowej w ramach Programu „Promocja Zagraniczna” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Koszt kampanii na Facebooku w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, w wysokości 81 480,43 PLN jest finansowany w ramach projektu pt. „Azymut Ameryka. Promocja Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na rynku amerykańskim i kanadyjskim”, nr umowy: PPI/PZA/2019/1/00017. Z kolei koszt kampanii w Indiach (77 985,64 PLN) jest finansowany w ramach projektu pt. „UMB na krańcu świata – promocja Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na rynkach azjatyckich”, nr umowy: PPI/PZA/2019/1/00002.

                                                                                                                      

Kampanie promocyjne są elementem realizacji Strategii Umiędzynarodowienia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na lata 2018-2020, wdrażanej przez Dział Współpracy Międzynarodowej pod nadzorem dr. hab. Tomasza Hryszko – Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej.

 

źródło: rzecznik Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 
oprac. Aneta Kursa 

facebook