Inne

 • Lekcje z internetu – rusza serwis gov.pl/zdalnelekcje

  Ilustracja do artykułu 729x308 (1).jpg
  2020-03-16 15:03:39

  Tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu, a także propozycje materiałów, na bazie których można zdalnie poprowadzić zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – wszystko to można znaleźć na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje. Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Ministerstwem Cyfryzacji i NASK przygotowały propozycje dla nauczycieli i dyrektorów do zdalnej nauki z uczniami. Do dyspozycji nauczycieli jest również platforma epodreczniki.pl oraz pakiety materiałów od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla ósmoklasistów i maturzystów. Zachęcamy do korzystania!

 • Pasma edukacyjne TVP, TVP ABC i TVP Kultura – propozycje dla uczniów i nauczycieli

  Ilustracja do artykułu 729x308.jpg
  2020-03-16 10:43:41

  Od poniedziałku, 16 marca br. TVP, TVP ABC oraz TVP Kultura rozpoczynają emisję specjalnych pasm edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Oferta zawiera nie tylko filmy fabularne, dokumentalne, propozycje publicystyczne, ale również produkcje Teatru Telewizji, dostosowane do podstawy programowej. Zachęcamy do uwzględnienia materiałów prezentowanych na kanałach Telewizji Polskiej do zdalnej pracy z uczniami w czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach.

 • Uwaga! Zmiana terminu etapu wojewódzkiego „Olimpiady Solidarności”

  Ilustracja do artykułu information-1015298_1920.jpg
  2020-03-10 13:59:59

  W związku z zamykaniem szkół w niektórych miastach oraz zaleceniami kuratoriów oświaty dotyczącymi nieorganizowania wyjazdów i wyjść uczniów poza teren szkoły, władze Fundacji Centrum Solidarności w Gdańsku – pomysłodawca i organizator ogólnopolskiego konkursu historycznego „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” - podjęły decyzję o przełożeniu wojewódzkiego etapu konkursu, który pierwotnie zaplanowano na 12 marca 2020 r. Nowy termin Olimpiady na szczeblu wojewódzkim zostanie podany wkrótce.

 • Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

  Ilustracja do artykułu cen.png
  2020-02-26 09:14:50

  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045).

 • Cyberświadomi, cyberbezpieczni – konkurs

  Ilustracja do artykułu Cyberbezpieczeństwo.jpg
  2020-02-19 15:10:45

  Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku organizuje konkurs plastyczny na logo programu edukacyjno-informacyjnego dotyczącego obecności w internecie. Marszałek Województwa Podlaskiego jest partnerem konkursu.

 • Święto polskiej nauki i polskich naukowców. Na UwB jest ich prawie 800

  Ilustracja do artykułu siedziba rektoratu UwB.jpg
  2020-02-19 08:21:20

  19 lutego 2020 r. po raz pierwszy obchodzony jest Dzień Nauki Polskiej. Jak mówi prof. Izabela Święcicka, prorektor Uniwersytetu w Białymstoku (UwB), nauka i naukowcy zasługują na swój dzień w kalendarzu.

 • Otwarty konkurs ofert w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

  Ilustracja do artykułu book-610189_1920.jpg
  2020-02-18 08:58:32

  Zarząd Województwa Podlaskiego na czwartkowym (30.01) posiedzeniu podjął uchwałę nr 100/1603/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

 • Studencie, „Praktykuj w kulturze”!

  Ilustracja do artykułu Praktykuj w kulturze.jpg
  2020-02-13 12:46:10

  Jeśli chcesz poznać codzienną pracę animatora kultury, tworzyć wydarzenia kulturalne, zobaczyć, jak prowadzone są social media i promocja kultury - Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy zaprasza.

 • Uczyć po europejsku. Białostoccy nauczyciele w programie POWER

  Ilustracja do artykułu power7.jpg
  2020-02-13 08:30:34

  W Wielkiej Brytanii, Irlandii i Francji szkolili swoje umiejętności językowe i metodyczne nauczyciele z Zespołu Szkół Społecznych Fundacji Edukacji ”Fabryczna 10”. W projekcie ZSS „Mobilna kadra, mobilni uczniowie” realizowanego w ramach unijnego programu POWER bierze udział w sumie 10 nauczycieli szkoły, w tym dwie osoby z dyrekcji. Korzystają oni z doskonalenia zawodowego w formie zagranicznych kursów metodycznych i językowych.

 • O relacjach polsko-żydowskich

  Ilustracja do artykułu Relacje polsko-żydowskie w rejonie Ciechanowca w okresie II wojny światowej WROTA.jpg
  2020-02-12 15:26:40

  "Relacje polsko-żydowskie w rejonie Ciechanowca w okresie II wojny światowej, czyli jak diabeł powiększał swoje królestwo" - spotkanie z autorem książki Mirosławem Reczko w najbliższy poniedziałek, 17 lutego o godzinie 17:00, w auli Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej.

facebook