Dodana: 5 wrzesień 2022 11:40

Zmodyfikowana: 5 wrzesień 2022 11:44

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „Podlaskie Zabytki”

Mogą w nim wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, którzy w swoich pracach, wykonanych na terenie województwa podlaskiego, przedstawią piękno i unikatowość zabytków, różnorodność tradycji i kultur. Termin zgłoszenia zdjęć upływa dnia 30 września 2022 r. Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (UMWP).

Rzeźba Atlasa z kulą ziemską na karku

Celem konkursu jest promocja zabytków, ich walorów, dziedzictwa kulturowego i narodowego województwa podlaskiego oraz pokazanie mieszkańcom i turystom potencjału historycznego regionu.

Autorom najciekawszych prac (I, II, III miejsce oraz wyróżnienia) zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

Termin zgłoszenia zdjęć upływa dnia 30 września 2022 r. Liczy się data wpływu do siedziby organizatora konkursu – czyli UMWP.

Minimalny rozmiar zdjęć powinien wynosić 4500 x 3000 pikseli, przy rozdzielczości wydruku 300 dpi.

Zdjęcia należy dostarczyć w formacie JPG lub TIFF, zapisane na płycie CD lub DVD. Do zgłoszenia uczestnik musi dołączyć wypełnione i podpisane własnoręcznie: kartę zgłoszeniową (Załącznik nr 1 do Regulaminu) i oświadczenie (Załącznik nr 2 do Regulaminu), a następnie dostarczyć lub przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

z dopiskiem: Konkurs fotograficzny „Podlaskie Zabytki”.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWP: tel. 85 66 54 858, 85 66 54 861, 85 66 54 145.

źródło: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWP
oprac.: Barbara Likowska-Matys
fot.: Marcin Nawrocki

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook