Dodana: 25 czerwiec 2020 09:15

Zmodyfikowana: 25 czerwiec 2020 09:15

„Kreowanie marki (branding) w agroturystyce” - bezpłatne szkolenia

Wykorzystywanie nowych technologii w promocji turystyki wiejskiej, budowanie wizerunku w mediach społecznościowych, sprzedaż internetowa i działania marketingowe - to zagadnienia, jakie zostaną omówione podczas szkoleń organizowanych przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczna (PROT). Trzydniowe (29.06-01.07) warsztaty poprowadzi Jan Jankowski, specjalista ds. marketingu.

Ilustracja do artykułu agroturystyka.jpg

Szkolenia mają na celu podniesienie wiedzy mieszkańców oraz osób prowadzących działalność z terenów wiejskich na temat promocji, sprzedaży oraz marketingu agroturystyki za pomocą narzędzi internetowych.

Grupa docelowa to mieszkańcy obszarów wiejskich z województwa podlaskiego, prowadzący lub chcący rozpocząć działalność związaną z turystyką wiejską, a także pracownicy instytucji z nią związanych. Liczba uczestników – 60 osób (3 szkolenia po 20 osób).

Przewidziane są trzy szkolenia:

  • Folwark Nadawki w Wasilkowie - 29.06.2020;
  • Hotel Białowieski w Białowieży - 30.06.2020;
  • Hotel Warszawa w Augustowie - 01.07.2020.

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (skan) należy przesłać na adres e-mail: l.klimiuk@podlaskie.it do dnia 24 czerwca 2020 roku do godz. 16.00. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Link do programu ramowego.

Link do formularza zgłoszeniowego.


Link do strony PROT.

Szkolenia finansowane są ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020.

źródło: PROT
oprac. Anna Augustynowicz
fot. Marcin Nawrocki

facebook