Dodana: 1 wrzesień 2022 16:00

Zmodyfikowana: 6 wrzesień 2022 09:58

Konkurs „Organizacja ucząca się 2022”

Inwestujesz w rozwój kompetencji swoich pracowników? Twoja firma wyróżnia się elastyczną strukturą organizacyjną i chcesz przedstawić własne dobre praktyki? Weź udział w VII edycji konkursu „Organizacja ucząca się 2022”. Przedsięwzięcie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku i Politechniki Białostockiej honorowym patronatem objął marszałek Artur Kosicki.

Osoba siedzi przed włączonym monitorem komputera. W oddali widać grupę osób

Do udziału w konkursie zaproszeni są pracodawcy z województwa podlaskiego stosujący zasady organizacyjnego uczenia się tj. inwestujących w rozwój kompetencji pracowników, zorientowanych na zarządzanie wiedzą oraz wyróżniających się m.in. kulturą organizacyjną stymulującą rozwiązania prorozwojowe.

Konkurs skierowany jest do firm z sektora MŚP, dużych firm, jak i pracodawców z sektora publicznego. Przygotowane dla nich trzy odrębne kategorie konkursowe umożliwiają prezentację swojej działalności i dokonań firmom różnej wielkości. To:

  • „Mikro i Małe Przedsiębiorstwa” (zatrudnienie do 49 pracowników),
  • „Średnie i Duże Przedsiębiorstwa” (zatrudnienie od 50 pracowników),
  • „Sektor publiczny”,

Laureaci otrzymają nagrodę pieniężną oraz zostaną uhonorowani tytułem „Organizacji uczącej się 2022”. Dodatkową nagrodą jest promocja zwycięzców na lokalnym rynku pracy.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, w terminie do 30 września 2022 roku.

Szczegółowe informacje, kryteria oceny, informacja o nagrodach oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie WUP w zakładce Konkurs „Organizacja ucząca się 2022”.

oprac.: Małgorzata Sawicka

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook