Dodana: 22 kwiecień 2021 11:02

Zmodyfikowana: 22 kwiecień 2021 11:02

Inauguracja projektu "Audyt obywatelski procesu leczenia farmakologicznego seniorów w Polsce"

Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa i Instytut Dla Zdrowej i Lepszej Starości zapraszają do udziału w spotkaniu online inaugurującym kampanię edukacyjną związaną z projektem "Audyt obywatelski procesu leczenia farmakologicznego seniorów w Polsce". Spotkanie rozpocznie się o godz. 12.00, 30 kwietnia 2021 roku za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Uśmiechnięci seniorzy

Do udziału w spotkaniu zaproszono m. in.: prof. Barbara Bień - kierownik Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego; dr Eliza Szadkowska - prezes zarządu Fundacji Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa oraz dr Joanna Jończyk - przedstawicielka organizacji pacjenckich w Radzie Społecznej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dołączyć do wydarzenia można wybierając jedną z opcji:

  1. Dołącz przez stronę internetową: link do strony znajduje się ClickMeeting tutaj
  2. Dołącz przez aplikację mobilną:

ID wydarzenia: 824-843-276

Dostosuj czas startu do swojej strefy czasowej: link do platformy znajduje się tutaj

Projekt "Audyt obywatelski procesu leczenia farmakologicznego seniorów w Polsce" dotyczy problemu ageismu – dyskryminacji seniorów w dostępie do należytych usług leczniczych w Polsce, czego przykładem jest zjawisko wielolekowości. Sytuacja ta powoduje, że prawa pacjenta osób starszych nie są w należycie przestrzegane. Dlatego zamierzeniem projektu jest dokonanie przeglądu systemu ochrony zdrowia i na tej podstawie opracowanie pomocniczych regulacji dla środowiska medycznego. W proces ich przygotowania bezpośrednio włączeni zostaną przedstawiciele organizacji medycznych i pacjenckich, zorganizowani w zespół konsultacyjny. Ponadto przeprowadzona zostanie kampania edukacyjna służąca wywołaniu publicznej debaty na temat: przestrzegania praw pacjenta seniora, zmiany w sferze świadomości oraz zainspirowania do podjęcia współpracy różnych środowisk. Efektami działań będzie stworzenie handbooka dla lekarzy (przygotowanego także w wersji na aplikacje) oraz powołanie komitetu eksperckiego ds. badań i doradztwa w tworzeniu nowych narzędzi prawnych i społecznych dot. geriatrii.

 

Projekt realizowany jest przez Fundację Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa i Instytutu Dla Zdrowej i Lepszej Starości z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

 

Patroni medialni projektu: Radio Białystok, Magazyn Pielęgniarki i Położnej, TVP 3 Białystok, Kurier Poranny, Rzeczpospolita, Wrota Podlasia.

 

Patroni honorowi: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Marszałek Województwa Podlaskiego, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Rzecznik Praw Pacjenta, Naczelna Izba Lekarska.

Strona internetowa Fundacji Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa(FCIS) znajduje się tutaj .
Link do serwisu Facebook znajduje się tutaj .

źródło: Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa
oprac.: Aneta Kursa
fot.: archiwum UMWP

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook