Dodana: 9 styczeń 2009 10:23

Zmodyfikowana: 29 listopad 2020 10:50

Gmina Grajewo

Herb Gminy Grajewo.  Wójt Gminy Grajewo – Stanisław Szleter

  Urząd Gminy Grajewo

  ul. Komunalna 6, 19 - 200 Grajewo

  tel. 86 272 30 00

  e-mail: sekretariat@uggrajewo.pl

  link do strony internetowej gminy

 

Gmina Grajewo położona jest w województwie podlaskim w powiecie grajewskim. Graniczy z Gminą Prostki (województwo warmińsko – mazurskie), Radziłów, Rajgród, Wąsosz, Szczuczyn a także z Gminą Goniądz oraz miastem Grajewo.  Zajmuje powierzchnię 30 813 ha, z czego około 29% stanowią lasy. Według danych na dzień 31.12.2019 roku teren Gminy Grajewo zamieszkiwało 6011 osób. W skład gminy wchodzi 51 miejscowości w tym 49 sołectw.

Rzeka Ełk.

Przez teren Gminy Grajewo przebiega droga krajowa nr 61 Warszawa – Suwałki, prowadząca do przejścia granicznego z Litwą, nr 65 Białystok – Ełk, oraz linia kolejowa Białystok – Ełk.

Na obszarze Gminy znajdują się dwa jeziora Jezioro Mierucie oraz Toczyłowo oraz kanał Rudzki i rzeka Ełk. Głównym jednak elementem przestrzennym gminy są tereny służące do produkcji rolnej, w tym do produkcji żywności ekologicznej

Ze względu na swoje położenie Gmina Grajewo jest obszarem o wysokich walorach przyrodniczych. Na jej terenie istnieją szlaki turystyczne zarówno wodne jaki pisze, które prowadzą m. in. przez teren Biebrzańskiego Parku Narodowego. 

W oparciu o ustawę o ochronie przeciwpożarowej, prawie o stowarzyszeniach oraz statut Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej na terenie Gminy Grajewo działa 11 jednostek OSP.

Miejsca warte odwiedzenia:

  • Ekomuzem Wilcze Wrota w Kapicach.
  • Fortyfikacja Linii Mołotowa w Ciemnoszyjach.(Stanowi je 12 bojowych schronów fortyfikacji stałej fragmentu 66 Osowskiego Rejonu Umocnionego Linii Mołotowa. Powstały one na przełomie 1940 i 1941 roku przed wojną Związku Radzieckiego z Niemcami. Schrony wykorzystywano podczas walk z Niemcami).
  • W miejscowości Białogrądy kamienny zamek zbudowany własnoręcznie z kamienia polnego przez p. Stanisława Bałdygę – mieszkańca wsi Białogrądy.

Kamienny zamek w miejscowości Białogrądy.

źródło/fot.: Urząd Gminy Grajewo

oprac. Władysław Tokarski 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook