Dodana: 9 styczeń 2009 10:15

Zmodyfikowana: 30 listopad 2020 12:55

Gmina Wyszki

 Herb Gminy Wyszki.  Wójt Gminy Wyszki - Mariusz Korzeniewski

   Urząd Gminy w Wyszkach

   ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki

   tel. 85 730 58 90, fax: 85 730 58 99

   e-mail: ug_wyszki@post.pl

   link do strony internetowej gminy

Gmina Wyszki położona jest w środkowo – zachodniej części województwa podlaskiego w powiecie bielskim i ma charakter typowo rolniczy. Zajmuje powierzchnię 20.650 hektarów i liczy  4.445 mieszkańców. Na terenie Gminy funkcjonuje 47 sołectw. Działają tu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach, Gminne Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Wyszkach, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wyszkach oraz Szkoła Podstawowa im. księdza Franciszka Jakuba Falkowskiego w Topczewie.

Zdjęcie kościoła w Wyszkach.

Na terenie gminy organizowanych jest szereg działań związanych z promocją dziedzictwa kulturowego, regionalnego i kulinarnego. Do realizacji tych zadań powołane zostało Gminne Centrum Biblioteczno – Kulturalne, które pełni również funkcję biblioteki publicznej. Centrum kultury wychodzi z różnorodną propozycją spędzenia wolnego czasu zarówno dla najmłodszych jak i dla seniorów, np. kółka zainteresowań: plastyczne, teatralne, i prężnie działające kluby seniora. Co roku organizowane są też większe uroczystości: Gminny Dzień Papieski w Wyszkach, Gminno - Szkolny Dzień Rodziny w Topczewie i Dożynki Parafialno - Gminne.

Miejsca warte odwiedzenia:

  • Zespół pałacowo-dworski w Strabli. 
  • Kościół p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Strabli.
  • Kościół p.w. św. Andrzeja Apostoła w Wyszkach. 
  • Kaplicy  cmentarna  p.w. Przemienienia Pańskiego w Pulszach.
  • Kościół Parafialny pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Topczewie.
  • Zespół dworski we wsi Kamienny Dwór.

Zdjęcie dworku w Kamiennym Dworze.

źródło/fot.: Urząd Gminy w Wyszkach

oprac. Władysław Tokarski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook