Dodana: 9 styczeń 2009 10:16

Zmodyfikowana: 9 styczeń 2009 10:16

Miasto Bielsk PodlaskiDane Podstawowe:
Liczba mieszkańców: 27 787
Powierzchnia: 26,88 km ²

 


Adres Urzędu Miasta:
Urząd Miasta Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 085-731-81-88
fax 085-731-81-50
um@bielsk-podlaski.pl
www.bielsk-podlaski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek  8.00 – 16.00
Wtorek – Piątek 7.30 – 15.30

OPIS MIASTA

Bielsk Podlaski położony jest nad rzeką Białą, około 50 km na południe od Białegostoku. Przez długie wieki był największym miastem Podlasia. Prawa miejskie uzyskał już w 1495 roku, a w XVI wieku był nawet stolicą ówczesnego województwa podlaskiego.

Miasto posiadało herb nadany na przełomie XV i XVI w. przez Aleksandra Jagiellończyka. Wedle średniowiecznego opisu herb przedstawiał zwierzę przypominające tura. Herb w obecnym kształcie został zatwierdzony przez Radę Miasta w 2003 roku i przedstawia czerwonego tura na białym tle.

Przez kilkaset lat Bielsk doskonale się rozwijał. Przybywało mieszkańców, kwitło rzemiosło i handel, a gród odwiedzali polscy królowie. Jednak podczas „potopu szwedzkiego” miasto poniosło dotkliwe straty demograficzne i gospodarcze. W późniejszych latach Bielsk się odrodził, lecz dawnego znaczenia już nie odzyskał.


Kaplica upamiętniająca cerkiew św. Mikołaja, zbudowaną w 1678 roku, zniszczoną w czasie II wojny światowej.

W Bielsku Podlaskim gościli między innymi: król Władysław Jagiełło, król Kazimierz Jagiellończyk, król Aleksander Jagiellończyk, Wielki Książę Witold, królowa Bona, król Zygmunt I Stary, król Zygmunt August, król Stefan Batory, Tadeusz Kościuszko, król Rumunii Karol, regent Węgier admirał Miklós Horthy, król Albanii Zogu, generał Franciszek Kleeberg, a nawet marszałek Trzeciej Rzeszy Herman Göring, który jeździł z Ignacym Mościckim na polowania do Białowieży.


Ratusz Miejski wybudowany z inicjatywy Izabeli Branickiej w 1779 roku.

Do dzisiejszych czasów przetrwały zabytki takie jak między innymi: Ratusz Miejski (1779r.), cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy (1562r.), kościół Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel (1643r.) , Bazylika Narodzenia Najświętszej Marii Panny (1784r.), cerkiew św. Michała Archanioła (wzniesiona w XVI w., przebudowana w 1789 r.)


Bazylika Narodzenia Najświętszej Marii Panny wybudowana w 1784 roku.


Cerkiew św. Michała Archanioła wzniesiona w XVI wieku. Przebudowana w 1789 roku.


Poza zabytkami sakralnymi, zachowała się w Bielsku część dawnej zabudowy mieszkalnej. Należy do nich między innymi budynek dawnej karczmy „Słusznej” z XVIII w., oraz kilkanaście domów murowanych i drewnianych z przełomu XIX i XX w.


Budynek dawnej karczmy „Słusznej”, wzniesionej w XVIII w. Obecnie znajdują się tutaj mieszkania i lokale usługowe.

II wojna światowa zniszczyła miasto aż w 70 procentach. Ponowny rozwój rozpoczął się w latach sześćdziesiątych XX w. i trwa do dziś.

Współczesny Bielsk to przede wszystkim rozbudowana infrastruktura nowoczesnego budownictwa mieszkaniowego i usługowego oraz sieć sukcesywnie modernizowanych dróg.

Bielsk Podlaski zamieszkują Polacy, Białorusini i Ukraińcy tworząc bogatą mozaikę wyznaniową i kulturową. Od lat funkcjonują tutaj narodowe zespoły pieśni i tańca, takie jak między innymi: Chór Polskiej Pieśni Narodowej, ukraiński Ranok oraz białoruska Małanka.


Chór Polskiej Pieśni Narodowej. Śpiewa polskie pieśni patriotyczne, wojskowe i religijne.


Zespół Pieśni Białoruskiej „Małanka” (Błyskawica). Reprezentuje białoruską mniejszość narodową w Polsce.


Ukraiński Zespół Pieśni i Tańca „Ranok” (Ranek). Repertuar wypełniają kultywowane na Podlasiu tradycyjne pieśni obrzędowe, liryczne, a także ogólnie znane pieśni ukraińskie.


W mieście znajduje jedyne w Polsce Policealne Studium Ikonograficzne.

Policealne Studium Ikonograficzne

W Bielsku Podlaskim działają kluby sportowe, spośród których drużyna koszykówki gra w II lidze.

Kilka lat temu została oddana do użytku nowoczesna pływalnia miejska, na której rozgrywanych jest wiele zawodów sportowych na szczeblu regionalnym.


Pływalnia Miejska

W Bielsku Podlaskim, w dzielnicy Studziwody, mieści się Muzeum Małej Ojczyzny. Oprócz wystaw organizowane są tu seminaria i koncerty, na które przyjeżdżają goście z Rosji, Białorusi, Łotwy, Mołdawii, a także z Wielkiej Brytanii.


Siedziba Muzeum Małej Ojczyzny

W mieście funkcjonują firmy, które słyną ze swojej działalności nie tylko na terenie kraju, ale także i poza jego granicami. Do największych przedsiębiorstw należą: spółka Unibep, spółka Hoop oraz zakłady Suempol.


Widok na Górę Zamkową: W tym miejscu stał średniowieczny drewniany zamek. Odbywały się tutaj sejmy, na które przyjeżdżali królowie. W 1564 roku, w wyniku uderzenia pioruna zamek zapalił się i spłonął. W akcji gaśniczej uczestniczył osobiście król Zygmunt August.

facebook