Dodana: 14 wrzesień 2021 10:50

Zmodyfikowana: 14 wrzesień 2021 10:50

Konkurs plastyczny Kraina jezior i ryb – miejsce jak z bajki

Wystarczy w wybranej technice plastycznej lub graficznej zaprezentować zmiany, które wystąpiły lub wystąpią dzięki funduszom unijnym ze środków PO RYBY 2014-2020. Termin nadsyłania prac w 3. edycji konkursu skierowanego do uczniów szkół podstawowych upływa szóstego października. Organizatorem jest Samorząd Województwa Podlaskiego.

Jezioro wraz z zadrzewieniem na brzegu

Konkurs ma pokazać korzyści z wykorzystania środków unijnych na obszarach zależnych od rybactwa widziane oczami młodych ludzi. Dla zwycięzów plastycznych zmagań przewidziane są nagrody. Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym oraz zgodą na uczestnictwo w konkursie należy do 6 października br. przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:

Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

ul. Jana Kilińskiego 16

15-089 Białystok  

Na kopertach należy umieścić dopisek Konkurs plastyczny pn. Kraina jezior i ryb – miejsce jak z bajki – III edycja.                       

Szczegółowe warunki i zasady uczestnictwa określa Regulamin konkursu dostępny na stronie programu PO RYBY

oprac.: Małgorzata Sawicka
fot.: Archiwum UMWP

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook