Dodana: 7 luty 2022 09:52

Zmodyfikowana: 7 luty 2022 09:52

275 tys. zł na rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Podlaskiem

O dotacje ubiegać się mogą m.in.: organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz kluby sportowe. Nabór wniosków konkursowych rozpocznie się 7 lutego i potrwa do 4 marca 2022 r. Jeden projekt może być wsparty kwotą maksymalnie 7,5 tys. zł.

tkanina dwuosnowowa

Kto ma szansę na uzyskanie wsparcia w ramach tego konkursu? W zasadzie każdy kto działa na rzecz aktywizacji lokalnych społeczności, w obszarze kultury ludowej lub dziedzictwa kulinarnego województwa podlaskiego. Pod warunkiem, że działalność ta jest elementem działalności statutowej danego podmiotu.

Pieniądze można przeznaczyć m.in. na popularyzację tradycyjnych metod wytwarzania produktów wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szansę na 7,5 tys. zł mają także ci, którzy zamierzają promować wielokulturowość kulinarną województwa podlaskiego. O dotację mogą również starać się rękodzielnicy oraz osoby które planują wydanie publikacji o kuchni tradycyjnej naszego regionu.

Konkurs obejmuje zadania publiczne, które będą realizowane w terminie od 30 maja do 30 września 2022 roku. Oferty należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego generatora www.witkac.pl w terminie od 7 lutego do 4 marca 2022 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej UMWP.

oprac.:  Cezary Rutkowski
red., fot.: Małgorzata Sawicka

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook