Dodana: 4 listopad 2019 12:45

Zmodyfikowana: 4 listopad 2019 12:45

Koncert finałowy projektu „Folklor ziemi podlaskiej w tańcu, muzyce i śpiewie”

Stowarzyszenie PODLASKIE KUKUŁKI zakończyło realizację projektu „Folklor ziemi podlaskiej w tańcu, muzyce i śpiewie” widowiskiem w Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim.

Ilustracja do artykułu KoncertSPK (6).jpg

Jak na finał przystało na koncercie nie zabrakło znamienitych gości. Swoją obecnością uświetnili to wydarzenie Minister Edukacji Narodowej – Dariusz Piontkowski, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego – Stanisław Derehajło (wieloletni przyjaciel zespołu), przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty Eugeniusz Mróczyński, ale także przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, prezesi i przedstawiciele bielskich firm, nauczyciele, rodzice, młodzież oraz miłośnicy folkloru.

Na koncercie zaprezentowały się zespoły Żemerwa ze Studziwód, Klekociaki z Bociek, Kapela Ludowa z Bielska Podlaskiego oraz dwie grupy ZPiT Podlaskie Kukułki: grupa młodzieżowa ZS nr 4 oraz grupa Stowarzyszenia Podlaskie Kukułki.

W ramach realizowanego zadania „Folklor ziemi podlaskiej…”, Stowarzyszenie od czerwca bieżącego roku zorganizowało szereg spotkań edukacyjno-animacyjnych skierowanych do mieszkańców Bielska, Orli oraz Bociek. Oprócz dobrej zabawy możliwe było poznanie bogactwa rodzimego folkloru i tradycji regionalnych. Spotkania z twórcami ludowymi oraz pasjonatami folkloru podlaskiego, kwerendy w podlaskich muzeach, liczne rozmowy i poszukiwania elementów folkloru charakterystycznych dla okolic Bielska Podlaskiego dały rezultaty w postaci wydania śpiewnika podlaskich pieśni ludowych, zaprojektowania i uszycia bielskich strojów ludowych oraz opracowania autorskiej choreografii i nowatorskiego układu tanecznego pod tytułem „W wiejskiej izbie”. Został on zaprezentowany przez tancerzy Stowarzyszenia Podlaskie Kukułki przy akompaniamencie Kapeli Ludowej, w urokliwej i jakże oddającej atmosferę premierowego występu scenerii zawierającej autentyczne elementy wystroju podlaskiej wiejskiej izby, a przygotowanej przez członków stowarzyszenia i ich przyjaciół.

Niesamowita atmosfera koncertu udzieliła się zarówno występującym zespołom jak i gościom, którzy na zakończenie – spontanicznie zaczęli tańczyć przy dźwiękach walczyka i przygrywającej Kapeli.

- To była podróż fascynująca i niezwykle inspirująca - pełna barw Podlasia. Poznaliśmy niesamowicie bogatą i różnorodną kulturę naszego najbliższego regionu Bielska i okolic. Nowe tańce, nowe stroje, nowe wzory – mówiła choreograf Magdalena Sokólska.

Projekt „Folklor ziemi podlaskiej w tańcu, muzyce i śpiewie” był realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2019. Partnerem merytorycznym było Muzeum w Bielsku Podlaskim oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Stowarzyszenie zawsze mogło liczyć na wsparcie medialne: Wrót Podlasia, iBielsk.pl, Nowin Podlaskich, TVK Hajnówka, TV Podlasie. Zaufały Stowarzyszeniu i objęły patronatem całe zadanie: Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim, Urząd Miasta Bielsk Podlaski, Urząd Gminy Boćki, Urząd Gminy Orla. Przy realizacji zadania współpracowali Osiedlowy Dom Kultury w Bielsku Podlaskim, Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach, Gminny Ośrodek Kultury w Orli, Gospodarstwo Agroturystyczne - kol. Boćki, Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, Studio folkloru podlaskich Białorusinów „Żemerwa”, Zespół Folklorystyczny Klekociaki, Zespół Pieśni i Tańca Podlaskie Kukułki oraz  Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim.

Stowarzyszenie Podlaskie Kukułki powstało dzięki inicjatywie grupy przyjaciół i absolwentów ZPiT Podlaskie Kukułki po to – by wspierać Zespół działający w ZS nr 4 w ramach zajęć pozalekcyjnych. Chcą pokazać młodzieży, że można świetnie się bawić przy muzyce ludowej, a co za tym idzie kształtować wytrwałość i charakter, odkrywać własną tożsamość.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej witając gości na koncercie finałowym powiedział: „…- Nie jest łatwo prowadzić zespół folklorystyczny w etapie popkultury masowej. Trzeba doświadczonych pedagogów, aby do tego zachęcić. Kluczem do sukcesu jest dobra współpraca wielu osób i instytucji. Podlaskie Kukułki promują naszą kulturę ludową, ale jest to też metoda wychowawcza w obecnych czasach kryzysu wartości. Taki zespół służy nie tylko rozwijaniu zainteresowań, ale rozwija ich system wartości. …”

Folklor to wielka pasja, która łączy ludzi, często tak różnych od siebie, to koleżeństwo, przyjaźń, współpraca i ustawiczna chęć działania dla wspólnego dobra. – tak postrzega działania  Stowarzyszenia Joanna Maksimiuk – koordynator projektu „Folklor ziemi podlaskiej w tańcu, muzyce i śpiewie”

 

mat.org.
red.ak

facebook