Dodana: 19 lipiec 2015 11:49

Zmodyfikowana: 19 lipiec 2015 11:49

Łomża w Systemie Informacji Przestrzennej

Urząd Miejski w Łomży uruchomił portal mapowy, na którym dostępne są informacje o obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego naszego miasta. Został on stworzony przy okazji wypełnienia przez samorząd obowiązku posiadania metadanych z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i przekazywania ich do Głównego Geodety Kraju.

Ilustracja do artykułu mapa.jpg

Na portalu mapowym znajdziemy również informacje przekazywane przez inne instytucje zobowiązane do udostępniania swoich danych, m.in.: dotyczących numerów działek, punktów adresowych, terenów zagrożonych powodzią, oznaczenia stref ochrony konserwatorskiej i obiektów o wartościach kulturalnych i historycznych, czy też obszarów cennych przyrodniczo. Portal umożliwia także dostęp do ortofotomapy, wyszukiwanie działek i adresów, a także pomiar odległości i powierzchni zaznaczonego terenu. Program sukcesywnie będzie rozbudowywany o nowe funkcje, tak by był jeszcze bardziej użyteczny dla mieszkańców.

Portal dostępny jest pod adresem: http://mlomza.e-mapa.net/, można na niego wejść klikając również w baner „Miejski Portal Mapowy” znajdujący się na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łomży. Roczny koszt nadzoru, utrzymania, udostępniania najnowszych wersji wynosi 2000 zł netto.

facebook