Dodana: 19 marzec 2017 12:28

Zmodyfikowana: 19 marzec 2017 12:28

Łomża stara się o środki ze współpracy transgranicznej

Planowany do realizacji przez Miasto Łomża w partnerstwie z Miastem Kołomyja na Ukrainie projekt pod nazwą „KoLomza: Tajemnice starych miast europejskich”, pozytywnie przeszedł pierwszy etap naboru wniosków w ramach Priorytetu „Dziedzictwo” Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2017. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 6,3 mln zł, w tym na jego realizację w Łomży przewidziano prawie 1,9 mln, zaś wysokość dofinansowania może wynieść 90 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Ilustracja do artykułu 2014-2020 map.JPG

W Łomży działania projektu obejmują pilotaż programu „Rower miejski”, przygotowanie kompleksowej koncepcji i dokumentacji sieci ścieżek rowerowych oraz części robót budowlanych dotyczących tych ścieżek, a także organizacji wydarzeń i konferencji mających na celu zacieśnianie współpracy transgranicznej. 
Pula dostępnych środków w priorytecie Dziedzictwo Programu Współpracy Transgranicznej wynosi 27 mln euro, a do dalszego etapu oceny zakwalifikowane zostały 162 projekty na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania ponad 247 milionów euro. Termin składania pełnych wniosków aplikacyjnych upływa wraz z końcem czerwca. Decyzje o wyborze projektów zapadną na jesieni 2017 r. 
Warto dodać, że Łomża wspólnie z Kołomyją złożyła również drugą koncepcję projektu  w ramach Priorytetu „Dostępność”. Dotyczy ona poprawy jakości i dostępności systemu transportowego i usług transportowych poprzez modernizację ulicy Dwornej oraz montaż nowoczesnych wiat przystankowych. Ocena koncepcji planowana jest do końca bieżącego roku.

Za: lomza.pl

facebook