Dodana: 14 lipiec 2018 17:47

Zmodyfikowana: 14 lipiec 2018 17:47

Obok nowej siedziby Muzeum Pamięci Sybiru przy ul. Węglowej stanie pomnik upamiętniający "Bohaterskie Matki Sybiraczki"

Pomnik ma stanąć w pobliżu wejścia do powstającego muzeum, od strony wiaduktu nad ulicą Wasilkowską. Najlepszą koncepcję wyłoni konkurs – otwarty, jednoetapowy, o charakterze realizacyjnym. Zainteresowanie mogą składać „Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie”. Zgłoszenia będą przyjmowane do 24 sierpnia. Z kolei na zgłaszanie prac artyści będą mieli czas do 14 listopada.

Ilustracja do artykułu muzeum sybiru.jpg

Miasto ogłosiło już konkurs rzeźbiarsko-architektoniczny na opracowanie koncepcji projektowej pomnika. Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest Związek Sybiraków.

 Chcemy upamiętnić kobiety, które na zesłaniu heroicznie walczyły o życie swoich dzieci, przetrwanie rodzin i nigdy nie zwątpiły w możliwość powrotu do ojczyzny – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – Jest to inicjatywa, która w pełni zasługuje na urzeczywistnienie, zwłaszcza w miejscu, w którym żyjemy. Nasz region został boleśnie dotknięty masowymi deportacjami mieszkańców na Sybir.

Najlepszą pracę wyłoni komisja, w skład której weszli m.in.: Jarosław Perszko (rzeźbiarz, Politechnika Białostocka), Marcin Minasz (Departament Urbanistyki UM), Robert Kaja (ASP w Gdańsku), Małgorzata Niedzielko (Liceum Plastyczne w Supraślu), Wojciech Śleszyński (Muzeum Pamięci Sybiru) i Tadeusz Chwiedź (Związek Sybiraków). Laureaci konkursu otrzymają nagrody: I nagroda – 11 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji w sprawie wykonania szczegółowego opracowania pracy konkursowej, II – 7 tys. zł, dwa wyróżnienia po 3,5 tys. zł. Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na stronie www.bip.bialystok.pl.

Muzeum Pamięci Sybiru powstaje w jednym z magazynów powojskowych przy ulicy Węglowej. W pobliżu znajduje się dworzec Białystok Fabryczny (kiedyś Poleski), z którego wywożono Polaków na Sybir.

facebook