Dodana: 1 sierpień 2018 08:19

Zmodyfikowana: 1 sierpień 2018 19:23

Obchody 74. Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Białymstoku

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku o godz. 17 i trwało 63 dni, aż do kapitulacji, która nastąpiła 3 października 1944 roku. Dzisiaj, w 74. rocznicę rozpoczęcia walk w całej Polsce odbywają się uroczystości mające uczcić bohaterski zryw mieszkańców stolicy.

Ilustracja do artykułu rocznica powstania warszawskiego 00001.JPG

W Białymstoku tego dnia zaplanowano dwie uroczystości. Wojewoda Podlaski już o godz. 10 odda hołd poległym powstańcom w asyście służb mundurowych. O godz. 17 zaś, po tym jak rozlegnie się dźwięk syren upamiętniający Godzinę W, kwiaty pod pomnikiem Armii Krajowej (przy Muzeum Wojska w Białymstoku) złożą przedstawiciele delegacji organizacji kombatanckich, oraz - w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego – Wiesław Żyliński, dyrektor Gabinetu Marszałka oraz prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Powstanie warszawskie było wymierzone militarnie przeciw Niemcom. Dowództwo AK planowało samodzielnie wyzwolić stolicę jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej. Słabo uzbrojone oddziały powstańcze przez 63 dni prowadziły samotną walkę z przeważającymi siłami niemieckimi, zakończoną kapitulacją 3 października 1944 roku.

W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. Ogromne straty poniosła ludność cywilna - według różnych szacunków w trakcie walk powstańczych zginęło od 150 tys. do 200 tys. mieszkańców stolicy. Na skutek walk powstańczych oraz systematycznego wyburzania miasta przez Niemców uległa zniszczeniu większość zabudowy lewobrzeżnej Warszawy, w tym setki bezcennych zabytków oraz obiektów o dużej wartości kulturalnej i duchowej.

Powstanie warszawskie uznawane jest za jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski. Ze względu na jego tragiczne skutki, w szczególności olbrzymie straty ludzkie i materialne, kwestia zasadności decyzji o rozpoczęciu zrywu pozostaje nadal przedmiotem debat i gorących polemik.

Niezmienna pozostaje jednak ocena bohaterskiego zrywu w większości bardzo młodych powstańców stolicy.

facebook