Dodana: 3 sierpień 2021 08:46

Zmodyfikowana: 3 sierpień 2021 08:46

120. rocznica urodzin Prymasa Tysiąclecia

We wtorek 3 sierpnia br. przypada 120. rocznica urodzin kardynała Stefana Wyszyńskiego - wybitnego przywódcy duchowego. Był on współtwórcą przemian społecznych, które doprowadziły do upadku komunizmu w Polsce. Swoje nauczanie kardynał opierał na człowieku, którego dobro powinno być centrum życia społecznego i gospodarczego każdej społeczności.

Mężczyzna  na brązowym tle

Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 r. w miejscowości Zuzela nad Bugiem. Po ukończeniu gimnazjum w Warszawie i Łomży wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocławku, gdzie 3 sierpnia 1924 roku został wyświęcony na kapłana. Był profesorem prawa kanonicznego i socjologii w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. Podczas okupacji hitlerowskiej był kapelanem formacji Armii Krajowej i szpitala powstańczego w Laskach.

Aresztowany i internowany przez komunistyczne władze

Po wojnie, po śmierci prymasa Augusta Hlonda w 1948 r. został mianowany arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim oraz prymasem Polski. W tej roli przyszło mu zmierzyć się z komunistycznymi represjami wobec Kościoła i społeczeństwa. Gdy rząd PRL zdecydował się na jawną ingerencję w wewnętrzne życie Kościoła i zasady obsadzania stanowisk, biskupi polscy wystosowali list, w którym znalazły się słynne słowa: "non possumus" (nie możemy), wyrażające niezgodę na podporządkowanie Kościoła władzy.

Po publicznym ujawnieniu przez prymasa treści listu, we wrześniu 1953 r. Stefan Wyszyński został aresztowany i do 1956 r. przebywał w różnych miejscach internowania, w Rywałdzie, Stoczku Warmińskim, Prudniku i Komańczy.

Autor historycznego orędzia do biskupów niemieckich

Podczas internowania opracował program odnowy życia religijnego w Polsce, zawarty w idei Jasnogórskich Ślubów Narodu. Przygotował także założenia Wielkiej Nowenny przed obchodami Tysiąclecia Chrztu Polski w 1966 roku.

W 1965 r. Episkopat Polski pod kierunkiem prymasa Wyszyńskiego wystosował słynne orędzie do biskupów niemieckich, wzywające do pojednania. Ostre reakcje władz PRL wywołały słowa orędzia: "Udzielamy przebaczenia i prosimy o przebaczenie". Spowodowało to organizowaną przez PZPR i MSW nagonkę na biskupów i prymasa.

Beatyfikacja prymasa Wyszyńskiego – 12 września 2021 roku

Prymas Tysiąclecia zdecydowanie i stanowczo przeciwstawiał się marksistowskiej koncepcji życia społecznego, bronił godności i praw człowieka, dążył do moralnego odrodzenia społeczeństwa. W latach 1980-81 pełnił rolę mediatora między NSZZ „Solidarność” a władzami.

Stefan Wyszyński zmarł 28 maja 1981 r. w Domu Arcybiskupów Warszawskich i został pochowany w warszawskiej archikatedrze św. Jana Chrzciciela, w krypcie biskupów warszawskich.

W ramach przygotowań do beatyfikacji kardynała Wyszyńskiego, która będzie miała miejsce 12 września br., Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego zorganizowało wystawę plenerową na Krakowskim Przedmieściu na temat najważniejszych słów prymasa z kolejnych dekad jego życia. Wystawę można oglądać do 16 sierpnia br.

Z kolei 6 sierpnia rozpoczynają się 33-dniowe rekolekcje „Beatyfikacja33”, przygotowane przez wydział duszpasterstwa archidiecezji warszawskiej we współpracy z Fundacją Tota Tua, które potrwają do 8 września. Można będzie w nich uczestniczyć w parafiach lub w formie online.

 

Jerzy Górko, Edyta Chodakowska-Kieżel
red.: Aneta Kursa

 

 

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook