Dodana: 16 lipiec 2017 17:13

Zmodyfikowana: 16 lipiec 2017 17:13

S19 w Podlaskiem ma być gotowe do 2025. GDDKiA w Białymstoku zaprezentowała harmonogram prac

Jak informuje Rafał Malinowski, z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku, obecnie przygotowana i przyjęta przez Rząd aktualizacja Programu Budowy Dróg Krajowych na lata do 2023 roku (z perspektywą 2025), oznacza zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na drogi krajowe ze 107 mld zł na 135 mld zł. Nowelizacja Programu zapewnia również priorytetowe potraktowanie S19 i zapewnienie jej finansowanie na całej długości a tym samym na jej przebiegu podlaskim.

Ilustracja do artykułu obwodnica.jpg

 

Założenia strategiczne

Z projektu Uchwały Rady Ministrów wynika, że do chwili zamknięcia Programu 2023(2025) ma powstać cała podlaska część S19:

- granica państwa – Białystok

- Białystok - Lubartów - na odcinku Choroszcz (węzeł Białystok Zachód) – Ploski oraz Ploski – Chlebczyn (woj. mazowieckie)

Takie założenie nie przesądza w tej chwili o tym jak przebiegać będzie S19 na północ od Białegostoku, natomiast potwierdza przebieg S19 na południe, na kierunku Białystok – Lublin.

Przyjęcie aktualizacji PBDK na lata 2014-2023 (2025) oznacza konieczność intensyfikacji prac przygotowawczych nad S19 na Podlasiu.

Przyspieszenie prac przygotowawczych

Wpisują się w to ostatnie starania białostockiego oddziału GDDKiA, którego dyrektor Wojciech Borzuchowski w połowie maja wystąpił z wnioskiem o rezygnację z koncepcji programowej dla odcinka S19 Dobrzyniewo - Choroszcz (węzeł Białystok Zachód) wraz z pododcinkiem łączącym Dobrzyniewo z istniejącą obwodnicą Wasilkowa – (węzeł Sochonie) i w ten sposób przyspieszenie realizacji zadania, na podobnej zasadzie jak zrobiono to z obwodnicą Augustowa. Starania te wsparli posłowie, pisząc 24 maja do Generalnego Dyrektora „prośbę o pilną realizację oraz ujęcie w najbliższych zamierzeniach odcinka Sochonie - Dobrzyniewo - Choroszcz.”

W połowie czerwca Oddział uzyskał zgodę Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na rezygnację z Koncepcji Programowej dla odcinka Sochonie – Dobrzyniewo – Choroszcz (węzeł „Białystok Zachód”). Dzięki takiemu rozwojowi sytuacji Oddział rozpoczął przygotowania materiałów do przetargu w systemie „Projektuj i buduj”, czyli obecnie najszybszym możliwym trybem na zrealizowanie tej inwestycji (zyskujemy co najmniej pól roku).

Ze względu na teren przez który droga ma prowadzić, przed ogłoszeniem przetargu na realizację w trybie projektuj i buduj zostaną jeszcze wykonane badania geologiczne (odrębny przetarg na wyłonienie wykonawcy badań – planowany w 2017).

Najnowszy harmonogram prac nad odcinkiem Sochonie – Dobrzyniewo – Choroszcz wygląda tak:

- 2017/2018 – badania geologiczne i ich oprac.

- IV kw. 2018. – ogłoszenie przetargu na P&B

- III kw. 2019 – podpisanie umowy z wykonawcą P&B

- III/IV kw. 2020 – wniosek o zrid

- I kw. 2021 – uzyskanie zrid

- I kw. 2021 – rozpoczęcie robót budowlanych

- II kw. 2023 kw. – zakończenie inwestycji

Odcinek krótki, ale bardzo ważny

Będzie to pierwszy realizowany odcinek S19, i choć to fragment relatywnie krótki (16 kilometrów, w tym 7 km drogi ekspresowej), ale mającym znaczenie strategiczne dla układu dróg krajowych w okolicy Białegostoku.

1. Wybudowanie tego fragmentu drogi ekspresowej S19 (Dobrzyniewo – Choroszcz) i dk 65 (Sochonie – Dobrzyniewo) pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy (przede wszystkim pojazdy ciężkie) z tzw. trasy generalskiej w Białymstoku, czyli miejskiej obwodnicy. Dzięki temu m.in. skończą się korki przy wylocie na Augustów, a na całej obwodnicy znacząco spadnie liczba pojazdów ciężkich.

2. Niezależnie od tego, jaki ostatecznie zostanie przyjęty wariant przyszłego przebiegu S19

- czy „daleki” od Sokółki przez Korycin – Knyszyn – Dobrzyniewo,

- czy „bliski” – Sokółka – Czarna Białostocka – obw. Wasilkowa,

to i tak - połączenie z S8 w kierunku na Warszawę zapewni właśnie dwujezdniowy odcinek Dobrzyniewo – Choroszcz;

3. Wybudowanie odcinka Sochonie – Dobrzyniewo – Choroszcz (węzeł Białystok Zachód) oznacza także realizację na drodze ekspresowej S8 węzła „Białystok Zachód”, który będzie w przyszłości miejscem połączenia S8 z tzw. Via Carpatią (S19) od Lublina do Białegostoku.

Dokumentacja i środowisko

Pozostałe odcinki S19 są w fazie aktualizacji Studium Techniczno Ekonomiczno - Środowiskowego i materiałów do wniosku o decyzje środowiskową.

Według najnowszych planów najszybciej rozpocznie się realizacja dwóch odcinków:

- Kużnica (granica państwa) – Sokółka – 35 km

- Ploski – Chlebczyn (z obejściem Bielska Podlaskiego i Siemiatycz) – 68 km

Zawansowanie prac przygotowawczych wskazuje że w przyszłym roku (2018) możliwe będzie wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowych dla obu tych odcinków i uzyskanie tych decyzji. Wówczas realne jest ogłoszenie przetargu w IV kw. 2018 i podpisanie umowy w systemie Projektuj i buduj w IV kw. 2019. Roboty budowlane na obu odcinkach prowadzone byłyby w latach 2021 – 2023 roku

Z kolei w latach 2022 – 2024 wybudowana zostałaby tzw. Południowa Obwodnica Białegostoku, czyli odcinek Choroszcz (węzeł „Białystok Zachód” ) – Ploski o długości 42 km (S19) i 13 km odcinkiem dk 65 Kudrycze – Kuriany Grabówka.

Odcinki S19 na północ od Białegostoku powstaną po wyborze (prawdopodobnie w 2019 roku) ostatecznego przebiegu S19 pomiędzy Sokółką a Choroszczą, a precyzyjniej węzłem Białystok Zachód. Obecne analizowane i porównywane są dwa korytarze:

  1. Daleki”, czyli Sokółka – Korycin – Knyszyn – Dobrzyniewo – Choroszcz (węzeł Białystok Zachód).

  2. Bliski”, czyli Sokółka - Czarna Białostocka – węzeł Św. Woda – węzeł Sochonie – w. Dobrzyniewo – Choroszcz (węzeł Białystok Zachód).

Realizacja planowana jest na lata 2023-2025 a więc w ramach obecnego PBDK 2014-2023 (2025).

Za: GDDKiA Białystok

 

facebook