Dodana: 9 czerwiec 2020 08:33

Zmodyfikowana: 28 lipiec 2021 10:58

Bon antywirusowy dla podlaskich przedsiębiorców od poniedziałku (8.06)

Od 8 czerwca przedsiębiorcy z terenu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF) będą mogli składać wnioski o wsparcie finansowe na dostosowania swojej działalności w czasie epidemii. Do rozdysponowania jest prawie 6 mln zł. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP). W środę (03.06) marszałek Artur Kosicki i członek zarządu Marek Malinowski podpisali umowę z operatorem programu, Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego (PFRR).

Ilustracja do artykułu [03.06.2020] Umowa PFRR 23.jpg

- Dzięki podpisanej dziś umowie z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego już od 8 czerwca przedsiębiorcy z Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego będą mogli skorzystać z realnej pomocy finansowej – mówił Artur Kosicki - Firmy z Białegostoku i gmin ościennych mogą ubiegać się o wsparcie w wysokości do 100 tys. zł na dostosowanie przedsiębiorstwa do funkcjonowania w czasie pandemii koronawirusa. „Bon antywirusowy”, bo tak go nazywamy, to ochrona firm oraz miejsc pracy w naszym regionie.

Przezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Reginalnego Cezary Ołdakowski podkreślał, że pomoc przedsiębiorcom w ramach "bonu antywirusowego" rusza bardzo szybko. Dodał, że jest to "pomoc o bardzo wysokim stopniu dofinansowania, bo można otrzymać aż 90 proc. refundacji poniesionych wydatków".

 
  

Wsparcie finansowe, w postaci bezzwrotnych grantów, będzie mogło być przeznaczone na reorganizację, doposażenie i zmianę procesów usługowych, wytwórczych, sprzedażowych  itp., w celu ochrony pracowników i klientów.
Oprócz tego na różnicowanie lub zmianę profilu działalności, wprowadzenie do oferty nowego produktu lub usługi. Firmy, m.in. będą mogły wdrożyć lub rozwinąć system pracy zdalnej, wprowadzić wydzielone strefy bezpieczeństwa, stanowiska pracy wyposażyć w specjalne przegrody, środki ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki), płyny odkażające, urządzenia bezdotykowe.  
Będą mogły także rozwinąć nowe kanały sprzedaży i dystrybucji, a dotychczasową tradycyjną obsługę zamienić na e-obsługę. Firmy, które mają ograniczoną możliwość funkcjonowania w dotychczasowy sposób, a które zauważyły okazje rynkowe, będące wynikiem zmian popytowych, zerwania łańcuchów kooperacyjnych, otwierania nowych rynków, mogą się przebranżowić i wprowadzić do oferty nowe produkty lub usługi.

Dofinansowaniu podlegać będą wydatki na zakup wyposażenia (np. środków ochrony indywidualnej i zbiorowej), środków trwałych (np. maszyn i urządzeń) oraz wartości niematerialnych (np. oprogramowania). Przedsiębiorcy mogą otrzymać grant w wysokości maksymalnej 100 tys. zł, jako refundację 90 proc. poniesionych wydatków.
Do rozdysponowania jest prawie 6 mln zł.

Wsparcie skierowane jest do firm zatrudniających pracowników i prowadzących działalność co najmniej od 1 stycznia 2019 roku, na terenie miast i gmin: Białystok, Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków lub Zabłudów, które w okresie epidemii odnotowały spadek sprzedaży, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, o co najmniej 25 proc.
W dalszej kolejności wspierane będą firmy, u których ten spadek wyniósł co najmniej 15 lub 10 proc.

Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, z puli dedykowanej Białostockiemu Obszarowi Funkcjonalnemu. Operatorem funduszu grantów jest Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego w Białymstoku. Więcej informacji znajduje się tutaj – link do strony: bonantywirusowy.pl 

 

***

W wyniku wystąpienia pandemii wirusa SARS-CoV-2, wiele firm stanęło wobec poważnych problemów i barier utrudniających dalsze funkcjonowanie, np. zakaz, bądź znaczne ograniczenie możliwości prowadzenia działalności, konieczność stosowania dodatkowego reżimu sanitarnego, absencja pracowników, ograniczenie możliwości logistycznych i transportowych, trudności w zaopatrzeniu oraz wzrost cen surowców i materiałów, zatory płatnicze, wstrzymanie inwestycji, znaczne ograniczenie popytu na niektóre dobra i usługi itd.

Z przeprowadzonego przez GUS, w maju 2020 r. badania sytuacji w podlaskich firmach, wynika, że pandemia ma negatywny, poważny lub zagrażający stabilności funkcjonowania, wpływ na 63 proc. sklepów detalicznych, 62 proc. firm usługowych i 53 proc. zakładów przemysłowych. Zmiany organizacyjne, kadrowe, asortymentowe, doposażenie, renegocjację umów, zmiany form sprzedaży i kanałów dystrybucji itd. planuje wdrożyć aż 87 proc. zakładów przemysłowych, 84 proc. sklepów detalicznych, 78 proc. firm budowlanych i ok. 63 proc. firm usługowych.

 

 

oprac. Aneta Kursa

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook