Dodana: 31 grudzień 2017 08:56

Zmodyfikowana: 31 grudzień 2017 08:56

Trasa S8 na Podlasiu udostępniona kierowcom tuż przed sylwestrem

W sobotę, 30 grudnia br. udostępniono kierowcom, ostatni na Podlasiu, niemal 15-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S8 Mężenin – Jeżewo. Dzięki temu kierowcy mogą już korzystać z obu jezdni na całej, blisko 80-kilometrowej, części trasy S8 w woj. podlaskim.

Ilustracja do artykułu girl-2940655_960_720.jpg

Po odcinku Mężenin – Jeżewo kierowcy jadą w ramach tymczasowej organizacji ruchu, która ma obowiązywać do zakończenia wszystkich robót i uzyskania niezbędnych pozwoleń, co powinno nastąpić w pierwszych miesiącach 2018 roku. To podobne rozwiązanie do tego, jakie zastosowano 22 grudnia br. na fragmencie S8 od granicy województw mazowieckiego i podlaskiego do obwodnicy Zambrowa. Podobny jest też powód. Wokół ciągu głównego prowadzone będą prace wykończeniowe. Co za tym idzie, prędkość będzie ograniczona do wysokości nie większej niż 100 km/h, a miejscami mogą pojawiać się utrudnienia i dodatkowe ograniczenia związane z wykonywanymi robotami. Chodzi o takie prace jak chociażby realizację dróg serwisowych i lokalnych, przebudowywanych w ramach kontraktu. Co ważne, gotowe są obie jezdnie w ciągu głównym, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego (oznakowanie, bariery), jak i te chroniące środowisko (ekrany, przejścia dla zwierząt).

 

Ponad 14-kilometrowy odcinek od Mężenina do Jeżewa – „dopinający” całą drogę ekspresową S8 w woj. podlaskim – połączył funkcjonujący już 40 km fragment S8 od granicy województwa do Mężenina, z użytkowanym, 24-kilometrowym odcinkiem od Jeżewa, aż do Białegostoku. 

 

Odcinek Mężenin – Jeżewo w liczbach:

 

Długość - 14,3 km.,

Przekrój - 2x2, szerokość pasów ruchu – po 3,5 m., szerokość pasów awaryjnych – po 2,5 m.

Szerokość pasa rozdzielającego – 12 m.

Nawierzchnia – bitumiczna;

Dwa węzły drogowe: Kobylin, Sikory;

Kategoria ruchu: KR 6;

Obciążenie – 115 kN/oś;

Dwa Miejsca Obsługi Podróżnych: Cibory Północ, Cibory Południe (aktualnie w budowie)

Cztery wiadukty drogowe nad trasą główną

Jedno przejście dla pieszych pod drogą główną

Wartość kontraktu wynosi ponad  440 mln zł.

 

Zgodnie z podpisaną 09.10.2015 umową o dofinansowanie (UoD) dla projektu "POIS.03.01.00-00-0007/15 Przebudowa drogi ekspresowej S-8 Wyszków-Białystok, odc. Wiśniewo – Jeżewo" całkowita wartość projektu to 1 055 525 128,86 zł, w tym dofinansowanie UE to 527 708 788,15 zł.

 

Natomiast wartość kontraktu na roboty dla samego odc. Mężenin - Jeżewo, to zgodnie z załącznikiem do UoD, wynosi 471 528 817,46 zł, w tym dofinansowanie UE to 231 025 399,53 zł.

 

 

Kalendarium podlaskich odcinków S8:

 

  • Jeżewo – Białystok, dł. 24,5 km (22,7km „S”), realizacja 2009-2012, udostępniona kierowcom - 12.09.2012
  • Obwodnica Zambrowa i Wiśniewa, dł.11 km., realizacja 2009-2012, oddana do użytku – 2.10.2012r.
  • Wiśniewo – Mężenin, dł. 15,39 km., realizacja 2014-2016, oddana do użytku – 22.12.2016r.
  • woj. podlaskiego – obwodnica Zambrowa, dł. 14,9 km., realizacja 2015-2017, udostępniona kierowcom – 22.12.2017r.
  • Mężenin – Jeżewo, dł. 14,26 km, realizacja 2015-2017, udostępniona kierowcom – 29.12.2017r.

 

Wartość samych kontraktów budowlanych  jakie GDDKiA zawarła z wykonawcami na realizację tych zadań, wyniosła ponad 2,3 miliarda złotych. 

 

 

źródło: rzecznik podlaskiego oddziału GDDKiA

(oprac.ak)

fot.pixabay

facebook