Dodana: 21 listopad 2005 12:23

Zmodyfikowana: 21 listopad 2005 12:23

Założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego

W związku z pracami nad dokumentami strategicznymi na szczeblu krajowym (m. in. Narodowy Plan Rozwoju, Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego, strategie sektorowe) i koniecznością ich zmian w perspektywie nowego okresu budżetowego Unii Europejskiej 2007-2013, istnieje konieczność wzajemnego powiązania dokumentów programujących rozwój regionalny na szczeblu krajowym i regionalnym.

Ze względu na złożoność procesu aktualizacji Strategii 23 listopada 2004 r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął w drodze uchwały nr 115/1495/04 dokument o nazwie Założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego, które stanowią podstawę do pobudzenia dyskusji (społecznego dialogu) na temat rozwoju województwa w nowych warunkach (członkostwo w UE, zwiększony strumień zasilania finansowego, wzrastająca aktywność sektora organizacji pozarządowych itp.).

Planowany termin zakończenia prac nad dokumentem Strategii – IV kwartał 2005 r.

 

Osoba do kontaktu:

Marcin Nawrocki
(085) 74-97-430
marcin.nawrocki@umwp-podlasie.pl

 

facebook