Dodana: 10 listopad 2019 22:22

Zmodyfikowana: 10 listopad 2019 22:22

Brzegi rzeki Narew połączył nowy most we wsi Łaś - Toczyłowo

Łączy gminę Zawady z gminą Trzcianne i powiaty białostocki z monieckim. Na nowy most we wsi Łaś-Toczyłowo okoliczni mieszkańcy czekali ponad dwa lata. W piątek (8 listopada) tłumnie przybyli, by wziąć udział w uroczystym otwarciu zrealizowanej inwestycji.

Ilustracja do artykułu Most nad Nadrwią.jpg

Zimą 2017 r., wskutek naporu kry i jednocześnie porywistych wiatrów, drewniana konstrukcja starego mostu została poważnie uszkodzona. W trosce o bezpieczeństwo użytkowników został on zamknięty dla ruchu kołowego i pieszego. Rolnicy posiadający grunty rolne po obu stronach rzeki musieli  korzystać z położonego o kilkanaście kilometrów dalej mostu w Strękowej Górze.

– To zwłaszcza dla rolników zmuszonych do korzystania z objazdu, generowało duże koszty i stratę cennego czasu – tłumaczył Krzysztof Wądołowski, wójt gminy Zawady. – Dlatego budowa tego mostu była dla mnie priorytetem.

Nie pozwalały na to gminne finanse. Ostatecznie, dzięki przychylności kilku osób, na realizację inwestycji  udało się uzyskać ponad 1,8 mln zł dofinansowania z rezerwy celowej budżetu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych państwa będącej w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pozostałe blisko 452 tys. dołożyła gmina Zawady. Pokryła też koszt opracowania dokumentacji technicznej i nadzoru inwestorskiego.

Tuż przed przecięciem biało-czerwonej wstęgi na nowym moście Krzysztof Wądołowski dziękował wszystkim osobom zaangażowanym w doprowadzeniu inwestycji do realizacji, wymieniając wśród nich m.in. radnego wojewódzkiego Sebastiana Łukaszewicza oraz europosła Krzysztofa Jurgiela.

W uroczystym otwarciu mostu wzięło udział wielu gości, w tym m.in. poseł Kazimierz Gwiazdowski, wicestarosta powiatu białostockiego Roman Czepe oraz radni powiatu białostockiego i wójtowie gmin Trzcianne, Rudki i Kobylin-Borzymy. Nieobecny europoseł Krzysztof Jurgiel przekazał list z gratulacjami.

Nowy most stalowy ma długość długości 87 m i szerokość 5,36 m. Jego budowa trwała 6 miesięcy.

ms

facebook