Dodana: 11 czerwiec 2019 10:26

Zmodyfikowana: 2 lipiec 2019 09:09

Ankieta dotycząca podróży koleją

Pozyskanie opinii klientów kolei o jakości świadczonych usług w pasażerskich przewozach kolejowych w Polsce jest celem interaktywnej ankiety przygotowanej przez Urząd Transportu Kolejowego. Badanie potrwa do 15 lipca.

Widok z góry na tabor kolejowy

W formularzu można dokonać oceny punktowej oraz — w pytaniach otwartych — wyrazić własne zdanie na temat m.in. dostępności i sprzedaży biletów, komfortu podróży, jakości obsługi, bezpieczeństwa, oferty przewozowej i rozpatrywania reklamacji. Część kwestionariusza poświęcona jest również udogodnieniom dla osób z niepełnosprawnościami oraz o ograniczonej możliwości poruszania się.

Badanie składające się z kilkudziesięciu pytań pozwoli na określenie obszarów, które zdaniem pasażerów wymagają największej poprawy. Dane te będą również cennym źródłem informacji dla Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, m.in. podczas opiniowania planów transportowych oraz umów o świadczenie usług publicznych (PSC), przygotowywanych przez organizatorów publicznego transportu zbiorowego.

By wziąć udział w badaniu należy wypełnić formularz opublikowany na stronie Urzędu Transportu Kolejowego - link do strony.

Wyniki zostaną podsumowane w specjalnym raporcie, który zostanie opublikowany na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego.

oprac. ms

facebook