Dodana: 6 maj 2008 11:55

Zmodyfikowana: 3 czerwiec 2015 12:11

Program rozwoju kultury

29 stycznia 2002 roku Sejmik Województwa Podlaskiego uchwalił Program Rozwoju Kultury Województwa Podlaskiego do 2006 roku, jako rozwinięcie zapisów Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego. Program powstał w Departamencie Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego przy istotnej pomocy dyrektorów instytucji kultury, działaczy stowarzyszeń regionalnych, a przede wszystkim zespołu konsultantów, środowiska naukowego i osób związanych z działalnością na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego.
 
21 kwietnia 2008 roku Sejmik Województwa Podlaskiego przyjął Program Rozwoju Kultury Województwa Podlaskiego do roku 2020 jako kontynuację wcześniejszego Programu. Dokument ten utworzony został przede wszystkim jako materiał intencyjny, określający podstawowe, możliwe i pożądane kierunki działań w aspekcie ochrony dziedzictwa kulturowego jak i rozwoju kultury, umożliwiający podjęcie starań o pozyskiwanie środków europejskich.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook