Dodana: 3 grudzień 2021 08:59

Zmodyfikowana: 3 grudzień 2021 09:42

3 grudnia – Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

To święto obchodzone corocznie 3 grudnia przypomina nam, że w przestrzeni społecznej jest miejsce dla wszystkich bez względu na kategorię sprawności oraz uświadamia, że likwidacja barier i tworzenie płaszczyzny do wspólnego funkcjonowania zależy jedynie od nas samych.

ilustracja osoby na wózku inwalidzkim na szczycie góry z napisem Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

Tego dnia na całym świecie odbywają się uroczystości, których celem jest promowanie praw osób z niepełnosprawnościami i działań na rzecz pełnej realizacji tych praw.

Działania te dążą do zwiększenia świadomości publicznej o ograniczeniach, z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnościami m.in. niedostosowane pomieszczenia, problemy w dostępie do informacji, trudności ze znalezieniem pracy oraz stereotypowe postrzeganie niepełnosprawnych.

W myśl zapisów Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych, przyjętej 13 grudnia 2006 roku, osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do: wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się (w tym równego z osobami pełnosprawnymi dostępu do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, transportu, informacji i komunikacji), ochrony zdrowia, edukacji, życia prywatnego i rodzinnego, udziału w życiu politycznym i kulturalnym.

Samorząd Województwa Podlaskiego ma swojego pełnomocnika, zajmującego się sprawami osób z niepełnosprawnościami. Jest nim dr Anna Drabarz z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, która koordynuje działania na rzecz zapewnienia realizacji praw takich osób w naszym regionie zgodnie z konwencją ONZ w tej sprawie. Szczegóły dotyczące tej funkcji można znaleźć w artykule Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Zachęcamy też do odsłuchania wywiadu z dr Anną Drabarz.

Dzień Osób z Niepełnosprawnościami został ustanowiony blisko 30 lat temu przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych.

oprac.: Paulina Dulewicz
red.: Edyta Chodakowska-Kieżel

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook