Dodana: 29 czerwiec 2022 12:36

Zmodyfikowana: 29 czerwiec 2022 12:36

Zostań Pszczelarzem Roku!

Jeśli prowadzisz pasiekę na terenie województwa podlaskiego, masz pszczoły pod opieką weterynarii, legalnie wprowadzasz miód na rynek i współpracujesz z Podlaskim Centrum Produktu Lokalnego – zgłoś się do konkursu na „Pszczelarza Roku w województwie podlaskim”! W piątek (10 czerwca) zarząd województwa ogłosił nabór.

Ule

Pasiekę i jej właścicieli oceniać będzie specjalnie do tego celu powołana komisja. Weźmie pod uwagę m.in.: higienę produkcji i wyposażenie pracowni pszczelarskiej, kompetencje pszczelarskie i technikę hodowli oraz aspekty innowacyjne w prowadzonej działalności.

W konkursie może wziąć udział pszczelarz prowadzący pasiekę na terenie województwa podlaskiego, który posiada ewidencyjny numer weterynaryjny związany z wprowadzeniem do obrotu produktów pszczelich lub prowadzi handel detaliczny. Ważnym kryterium jest także współpraca i zgłoszenie pasieki do Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego, które działa przy Departamencie Rolnictwa i Obszarów Rybackich urzędu marszałkowskiego. Można to zrobić, wypełniając ankietę on-line na stronie internetowej przedsięwzięcia.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe oraz dyplomy. Rozstrzygnięcie nastąpi do końca 2022 r.

Konkurs ma na celu promowanie dobrych praktyk pszczelarskich i pszczelarzy z województwa podlaskiego oraz upowszechnianie wiedzy o pszczelarstwie. To także okazja do integracji środowiska hodowców pszczół z regionu.

Zgłoszenia w formie wypełnionego formularza należy przesyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

lub drogą elektroniczną: ksow@wrotapodlasia.pl do dnia 31 lipca 2022 r. – decyduje data stempla pocztowego/data przekazania zgłoszenia drogą elektroniczną.

Konkurs pn. „Pszczelarz Roku w województwie podlaskim” jest elementem Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 (Etap I – 2022)
i w całości jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Formularz i regulamin konkursu znajdują się w załącznikach.

źródło: Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP
red.: Paulina Tołcz
fot.: Cezary Rutkowski 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook