Dodana: 22 sierpień 2017 08:21

Zmodyfikowana: 22 sierpień 2017 08:22

Poznaliśmy najbezpieczniejsze gospodarstwa rolne w regionie

18 sierpnia (piątek) w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się uroczyste podsumowanie etapu wojewódzkiego XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

Ilustracja do artykułu IMG_20170818_121947..jpg

Cel konkursu, organizowanego od 2003 roku jest niezmienny – promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Konkurs kierowany jest do osób pełnoletnich, prowadzących produkcyjną działalność rolniczą. Patronat honorowy nad jego XV edycją sprawuje Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.

W roku bieżącym do konkursu zgłoszono 43 gospodarstwa. Podstawą ich oceny były elementy wpływające na bezpieczeństwo pracy, a w szczególności: ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy, stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: stan schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych, wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia, stan techniczny pilarek tarczowych i łańcuchowych, warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich, stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej. Brano również pod uwagę elementy dodatkowe, tj. wydzielenie w gospodarstwie miejsca do zabawy dzieci i wypoczynku dorosłych, estetykę gospodarstwa, udogodnienia zwiększające bezpieczeństwo i higienę pracy wykonane przez właściciela gospodarstwa.
Po eliminacjach regionalnych oraz wizytacji 9 gospodarstw zakwalifikowanych do finałowej oceny na etapie wojewódzkim komisja konkursowa uznała, że najbezpieczniejszym gospodarstwem rolnym w województwie podlaskim w 2017 roku jest gospodarstwo Państwa Dominiki i Karola Bednarczyków, zam. Łacha, gm. Turośl (pow. gospodarstwa 31 ha, profil produkcji – hodowla bydła mlecznego).

II miejsce: Małgorzata i Jan Pruszyńscy z miejscowości Pruszanka Stara, gm. Brańsk (pow. gospodarstwa 12,7 ha, profil produkcji – hodowla bydła mlecznego).
III miejsce: Maria i Jan Wojtkowscy z miejscowości Moczydły Pszczółki, gm. Perlejewo (pow. gospodarstwa 17,5 ha, profil produkcji – hodowla bydła mlecznego).

Ponadto Komisja przyznała 6 wyróżnień specjalnych:
• Państwu Annie i Jackowi Foltyńskim, zam. Lachowo, gm. Kolno
- za nowoczesne rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym,
• Państwu Jolancie i Franciszkowi Kobylińskim, zam. Targonie Wielkie, gm. Zawady
- za organizacyjne oddzielenie części inwentarskiej od strefy mieszkalnej gospodarstwa,
• Panu Wiesławowi Chmielewskiemu, zam. Oszkinie, gm. Puńsk
- za wzorową organizację obory do hodowli bydła mięsnego,
• Panu Andrzejowi Zalewskiemu, zam. Szmurły, gm. Brańsk
- za wzorowe utrzymanie instalacji elektrycznej i ochronę przeciwpożarową w gospodarstwie rolnym,
• Państwu Dorocie i Stanisławowi Barszczewskim, zam. Korobiec, gm. Suwałki
- za udogodnienia poprawiające ergonomię pracy w oborze,
• Panu Robertowi Sawickiemu, zam. Promiski, gm. Augustów
- za wzorowe utrzymanie parku maszynowego.

Zwycięskie gospodarstwo z terenu województwa podlaskiego zostało zakwalifikowane do etapu centralnego. Nagrodą główną w konkursie jest ufundowany przez Prezesa KRUS ciągnik rolniczy.

Organizatorami etapu wojewódzkiego Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne byli:
• Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny
w Białymstoku,
• Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku,
• Podlaski Urząd Wojewódzki,
• Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,
• Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie,
• Podlaska Izba Rolnicza,
• Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

facebook