Dodana: 8 październik 2018 09:47

Zmodyfikowana: 8 październik 2018 09:47

Hanka Bielicka w oczach dzieci - konkurs plastyczny

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Łomży zaprasza na IX Powiatowy Konkurs Plastyczny "Hanka Bielicka w oczach dzieci".

Ilustracja do artykułu VIII GALA_HANKA BIELICKA_SP2_20.11.2017_JS@JS (55).jpg

I. CELE KONKURSU:
• zapoznanie dzieci z postacią HANKI BIELICKIEJ;
• rozwijanie zainteresowań twórczością sceniczną HANKI BIELICKIEJ;
• skierowanie uwagi dzieci na ciekawe wydarzenia związane z życiem i twórczością sceniczną HANKI BIELICKIEJ;
• kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi artystycznej;
• prezentacja twórczości o wysokich walorach artystycznych i estetycznych,
• uczczenie jubileuszu 600-lecia nadania praw miejskich Łomży.

II. UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs adresowany jest do przedszkoli oraz szkół podstawowych powiatu łomżyńskiego.
Kategorie:
• przedszkola,
• klasy I - III,
• klasy IV – VI,
• klasy VII – VIII.

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
1. Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie pracy techniką plastyczną: rysowanie, malowanie, wydzieranka, wyklejanka i inne techniki plastyczne nieprzestrzenne.
2. Prace plastyczne w formacie: przedszkola A4, szkoły podstawowe klasy I – III oraz klasy IV – VIII A3.
3. Każde przedszkole oraz szkoła może przesłać maksymalnie 5 prac z każdej kategorii.
4. Każdy z uczestników składa tylko 1 pracę.
5. Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną (karta informacyjna w załączniku).
6. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
7. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych oraz umieszczenie imiennych wyników na stronie internetowej organizatora i w mediach.
8. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej: http://www.sp2.lomza.pl/
9. Udział w konkursie jest bezpłatny.

IV. TERMINARZ NADSYŁANIA PRAC:
Prace należy składać osobiście lub nadsyłać do 05 listopada 2018r. (poniedziałek) na adres:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Łomży, ul. Piękna 2; 18 - 400 Łomża (z dopiskiem: POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „HANKA BIELICKA W OCZACH DZIECI”).

V. OCENA PRAC I NAGRODY:
1. Prace oceniane będą w 4 kategoriach.
2. Prace oceniać będzie Komisja konkursowa powołana przez organizatora.
3. Organizatorzy przewidują dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla laureatów.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone – 09 listopada 2018r.
5. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu odbioru nagród.

Organizatorzy proszą o wypełnienie protokołu zbiorczego z eliminacji w placówce oraz przesłanie go wraz z pracami (protokół w załączniku).

 

facebook