Dodana: 13 czerwiec 2018 15:13

Zmodyfikowana: 13 czerwiec 2018 15:19

W Białymstoku obradowała Komisja ds. Polski Wschodniej Związku Województw RP

Zwiększenie środków na kontynuację programów współpracy transgranicznej w przyszłej perspektywie finansowej UE i potrzeba kontynuacji Programu Polski Wschodniej – te dwa tematy zdominowały posiedzenie Komisji ds. Polski Wschodniej Związku Województw RP, które w środę, 13 czerwca odbyło się w Białymstoku.

Ilustracja do artykułu polska wschodnia komisja-1.jpg

W spotkaniu udział wzięli marszałkowie i członkowie zarządów z czterech województw Polski Wschodniej. Podlaskie reprezentowali marszałek Jerzy Leszczyński i Bogdan Dyjuk; woj. świętokrzyskie -  marszałek Adam Jarubas, który jest także przewodniczącym Komisji ds. Polski Wschodniej. Z województwa warmińsko-mazurskiego przyjechał marszałek Gustaw Marek Brzezin, a z lubelskiego - Arkadiusz Bratkowski, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego. W przerwie obrad marszałkowie spotkali się z dziennikarzami.

- Komisja ds. Polski Wschodniej uzgodniła m.in. stanowisko w sprawie dalszej kontynuacji i zwiększenia finansowania programu współpracy trasgranicznej - chodzi o programy zarówno w ramach samej Unii, jak Polska-Słowacja, Polska-Litwa; ale też i programy dotyczące współpracy z krajami spoza Unii, czyli Polska-Rosja i Polska-Białoruś-Ukraina – poinformował Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego. – Zwłaszcza dla naszego województwa – Podlaskiego – bardzo ważne jest, by te programy były kontynuowane, a pula środków na nie zwiększona. Obserwujemy olbrzymie zainteresowanie udziałem w tych programach, ale niestety z puli bardzo dobrych projektów, jakie do nas wpłynęły, jedynie 1/5 z nich mogła być zrealizowana z powodu braku wystarczających środków. Zamierzamy więc wystąpić do Komisji, Parlamentu Europejskiego i polskiego rządu, by ten program był kontynuowany. Ich rola jest bowiem nie do przecenienia.

- Wysyłamy dzisiaj dwa ważne sygnały – dodał marszałek Adam Jarubas. - Postulujemy o zwiększenie środków na współpracę transgraniczną, która teraz oscyluje w granicach 2-3 proc. w ramach polityki spójności. Ale rozmawialiśmy też o potrzebie kontynuacji Programu Polski Wschodniej.

Jak zaznaczył Adam Jarubas – pięć regionów Polski Wschodniej do tej pory znacząco skorzystało na środkach z tego programu. Ciągle jednak widoczne są różnice w rozwoju między wschodnimi województwami a resztą Polski. Dlatego ten program dalej jest bardzo potrzebny, ale – jak zaznaczył marszałek świetokrzyskiego – należy wyznaczyć kilka kierunków najbardziej kluczowych. Wymienił ich cztery: 1. infrastruktura drogowa i kolejowa, 2. większe wsparcie miast subregionalnych w województwach, a także 3. dalszy rozwój sieci Internetu szerokopasmowego i 4. rozwój turystyki medycznej.

Z kolei Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na terenie którego bardzo dużą role odgrywa program współpracy trasgranicznej Polska – Rosja, podkreślił: - Jest on dla nas bardzo ważny, zwłaszcza po zamknięciu małego ruchu granicznego na polsko-rosyjskim przejściu granicznym. I utrzymanie tego programu zabezpiecza kontynuacje ważnych projektów infrastrukturalnych, jest gwarantem podtrzymania dobrego sąsiedztwa. Są one potrzebne, by nie tworzyć barier na granicy.

- To bardzo dobry moment, by samorządowcy mówili jednym głosem i wspólnie powalczyli o perspektywę finansową 2021-2028. Teraz przed nami wielkie zadanie, by powalczyć o większe pieniądze – nie ma wątpliwości Arkadiusz Bratkowski, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego. – Zwłaszcza, że Program Polski Wschodniej jest bardzo pozytywnie oceniany i myślę, że mamy na to szanse. Liczę w tym względzie i na współpracę naszych parlamentarzystów z Parlamentu Europejskiego.

- Dlatego tak ważne jest, że przedstawiamy wspólny, jednolity głos pięciu regionów. Co więcej, podobne opinie wyrażają przedstawiciele regionów spoza Polski. Na ostatnim konwencie samorządów Polski i Litwy także usłyszeliśmy, jak wielkie znaczenie mają dla naszych litewskich partnerów programy pomocowe – dodał na zakończenie spotkania z dziennikarzami Bogdan Dyjuk, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego.

Z programów trasngranicznych województwa Polski Wschodniej skorzystały ogólnie na kwotę ok. 1 mld zł.

Więcej o programach transgranicznych Polska-Białoruś-Ukraina i Polska-Litwa przeczytasz tutaj:

https://www.pbu2020.eu/pl

http://lietuva-polska.eu/pl/interreg.html

(mk)

                                                                            

facebook