Dodana: 10 luty 2019 20:34

Zmodyfikowana: 10 luty 2019 20:36

Uhonorowany orderem Polsko-Greckiej Wspólnoty Prawosławnej

Stanisław Derehajło, wicemarszałek województwa został dziś (niedziela, 10 luty br.) odznaczony Orderem Św. Mariny podczas uroczystości ku czci Ostrobramskiej Ikony Matki Bożej w parafii św. Mariny w Atenach (Grecja).

Ilustracja do artykułu miniaturka 2.jpg

Order Św. Mariny Polsko-Greckiej Wspólnoty Prawosławnej przyznany został wicemarszałkowi Derehajło w podziękowaniu za szczególne zasługi przy wspieraniu i pielęgnowaniu kontaktów między polską i grecką wspólnotą prawosławną, wsparcie organizacji wyjazdów młodzieży a także dbałość o zabytki prawosławia.

Dekoracja odbyła się w Parafii Prawosławnej św. Mariny w Atenach – Heliopolis w dniu bardzo ważnym dla polsko-greckich stosunków. 10 luty to dla greckiej społeczności prawosławnej Aten - dzień modlitwy za Rzeczpospolitą Polską i Polaków oraz wspomnienie braterskiej współpracy między greckim i polskim Kościołem Prawosławnym. W tym roku to również jubileusz 100 - lecia polsko - greckich nowożytnych kontaktów dyplomatycznych.

 Obecność i kult Ostrobramskiej Ikony Matki Bożej w parafii św. Mariny są związane z wizytą w Atenach w lutym 1997 roku ówczesnego arcybiskupa Białostocko- Gdańskiego, a dzisiaj Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy. To on w dniu 16 lutego 1997 podarował parafii kopię Ostrobramskiej Ikony Matki Bożej. Od tego czasu kult ikony rozprzestrzenił się w Atenach, co zaowocowało wieloma pielgrzymkami Greków do Białegostoku i Wilna, oraz napisaniem Akatystu przez mniszki klasztoru Chrystusa Zbawiciela w Attyce. W 2003 roku ówczesny Arcybiskup Aten i całej Hellady Chrystodoulos ustanowił dzień 16 lutego lokalnym świętem diecezjalnym, zaś w 2008 roku jego następca, Arcybiskup Hieronim II dokonał poświęcenia kaplicy, którą po dziś dzień zdobią flagi Polski, zaś Ambasador RP w Atenach zajmuje honorowe miejsce na tronie, naprzeciwko tronu biskupiego.

Wicemarszałek Stanisław Derehajło jest już odznaczony orderem św. Równej Apostołom Marii Magdaleny III stopnia i II stopnia z ozdobami za pracę dla dobra cerkwi.  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyznaczył go również do współpracy z Chrześcijańską Akademią Teologiczną w Warszawie w celu przygotowania nowelizacji ustawy o ChAT.

 

Oprac. art

 

facebook