Dodana: 12 marzec 2019 13:12

Zmodyfikowana: 12 marzec 2019 13:12

Trzy miliony złotych z RPO na kształcenie zawodowe

Zarząd Województwa przyznał na wtorkowym posiedzeniu (12 marca br.) dofinansowanie dla trzech projektów, które pozwolą dostosować kierunki kształcenia do potrzeb rynku pracy i przygotują młodzież do podjęcia zatrudnienia. Skorzysta z nich 338 uczniów i 37 nauczycieli szkół zawodowych w regionie.

Ilustracja do artykułu Obrady Zarządu Województwa Podlaskiego-04.jpg

Konsorcjum szkoleniowo-doradcze GAMMA wprowadzi program rozwoju kształcenia zawodowego w Policealnej Szkole Zawodowej Meritum i Policealnej Szkole Medycznej Educentrum w Białymstoku. Obejmie on: doposażenie pracowni zawodowych, zajęcia dodatkowe w zawodach: technik usług fryzjerskich, technik usług kosmetycznych,  technik BHP w Meritum oraz technik masażysta, opiekun medyczny i terapeuta w Educentrum. Ponadto projekt przewiduje: organizację kursów i studiów podyplomowych dla nauczycieli, staży zawodowych dla uczniów oraz utworzenie szkolnych punktów doradztwa i kariery. Jest adresowany do 168 słuchaczy tych dwóch szkół oraz 20 nauczycieli kształcenia zawodowego. Wartość tego programu wynosi blisko 1,5 mln zł, dofinansowanie z RPOWP 1,4 mln zł.

Z kolei spółka Perfect Project zrealizuje program doskonalenia zawodowego w Zespole Szkół w Wojewodzinie (pow. grajewski). Skorzysta z niego 120 uczniów i 10 nauczycieli. Będą szkolić umiejętności podczas kursów zawodowych, zajęć dodatkowych oraz staży u pracodawców, których działalność wpisuje się w specjalizacje województwa (budownictwo, gastronomia i hotelarstwo). Zostanie również kupione wyposażenie do pracowni robót murarsko-tynkarskich. Wartość projektu to prawie 4234 tys. zł, natomiast dotacja - 402 tys. zł.

Trzeci projekt „Dobry zawód – pewna praca” poprowadzi Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży. Jest on skierowany do 50 uczniów oraz 7 nauczycieli Akademickiej Szkoły Ponadgimnazjalnej w Łomży. Uczniowie skorzystają z doradztwa zawodowego, wezmą udział w warsztatach zawodowych, stażach u pracodawców, kursach przygotowujących na studia, otrzymają stypendia, a nauczyciele podniosą swoje umiejętności podczas studiów podyplomowych. Koszt tego programu wynosi 1,4 mln zł, dofinansowanie z Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Podlaskiego 1,3 mln zł.

Wartość trzech projektów to blisko 3,2 mln zł, a dofinansowanie z RPOWP wynosi 3 mln zł. Podmioty, które je zrealizują, wzięły udział w konkursie w ramach Regionalnego Program Operacyjnego (na kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki).

blm

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook