Dodana: 26 marzec 2019 18:29

Zmodyfikowana: 27 marzec 2019 09:56

10 milionów dla przedsiębiorców. Na inwestycje i centra logistyczne

Najlżejszy w swojej klasie wózek inwalidzki z kompozytu, czy nowatorski rodzaj łączenia blachodachówek – wprowadzenie na rynek m.in. takich innowacyjnych produktów będzie możliwe dzięki dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego. Przebudowane zostaną też dwa centra logistyczne w Białymstoku i Siemianówce. We wtorek (26 marca br.) marszałek Artur Kosicki podpisał umowy o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 10 milionów złotych.

Marszałek Artur Kosicki udziela wywiadu prasowego, na pierwszym planie mikrofony.jpg

Pieniądze trafią do sześciu podlaskich firm. Wartość planowanych przez nie inwestycji to 20,7 mln zł, dofinansowanie wyniesie 10,15 mln zł.

– Przekazane fundusze mają za zadanie przede wszystkim podnieść konkurencyjność podlaskich firm i wprowadzić na rynek innowacyjne produkty. To niezwykle istotna kwestia dla rozwoju naszego województwa – podkreślił Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego. Przypomniał też , że zarząd województwa zwiększył pulę dostępnych funduszu w tym konkursie z 50 mln zł do 95 mln zł.

Paweł Daniluk, wspólnik w firmie D.K.LAMIN specjalizującej się w opakowaniach tzw. giętkich, nie ukrywał radości z otrzymanego dofinansowania. Dzięki niemu ma zamiar wdrożyć do produkcji innowacyjny w skali kraju model opakowania.

– Ten projekt to wyzwanie proekologiczne z jednej strony, a z drugiej designerskie – wyjaśniał.

Duże nadzieje z realizacją projektu swojego  wiążą właściciele firmy Sklejka Trade. Dofinansowanie w wysokości ponad 2 mln zł pozwoli im kupić maszyny do produkcji innowacyjnej płyty wytwarzającej kostkę brukową. Firma dotychczas skupiała się na dystrybucji sklejek, teraz ma szansę rozwinąć produkcję własną.

Emilia Ołtarzewska, prezes Zarządu firmy Pare, ma nadzieję, że wsparcie finansowe pozwoli na szybkie wprowadzenie na rynek wózka inwalidzkiego opartego o autorskie rozwiązania przedsiębiorstwa.

– Nasza firma zaprojektowała wózek inwalidzki, który będzie wykonany z kompozytu i mamy nadzieję, że dzięki tej dotacji zostanie szybko wdrożony do produkcji  i będziemy mogli pomagać wielu osobom w Polsce i Europie  – powiedziała. – Plan jest taki, że będzie to najlżejszy wózek w swojej klasie na rynku.

- Bardzo kibicuję temu projektowi.  Moja żona jest osobą, która porusza się na wózku inwalidzkim, stąd wiem, jak ważna jest jego waga z punktu widzenia niepełnosprawnych –  powiedział  marszałek Kosicki.

bl, ms

 

Szczegóły dofinansowanych projektów:

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Produkcyjne D.K.LAMIN Spółka Jawna Daniluk, Kiersnowski

Tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorstwa produkcyjnego D. K. LAMIN Sp. j. Daniluk, Kiersnowski, poprzez wdrożenie do produkcji innowacyjnego modelu opakowania.

Wartość projektu: 1,94 mln zł

Dofinansowanie: 633 tys. zł

Dzięki dofinansowaniu firma kupi nowe maszyny – linię zgrzewająco-formującą opakowania z płaskim dnem. Pozwoli to wdrożyć wyniki własnych prac badawczo-rozwojowych (B+R) i produkować opakowania, innowacyjne w skali kraju.

 

Beneficjent: Sklejka Trade W. Gromek I. Gromek T. Dondziło spółka jawna

Tytuł projektu: Wdrożenie nowego produktu - płyty obiegowej przez SKLEJKA TRADE.

Wartość projektu: 4,84 mln zł

Dofinansowanie: 2,36 mln zł

W ramach projektu firma kupi maszyny (m.in. pilarkę panelowa z magazynem płyt, centrum obróbcze, szlifierkę szerokotaśmowa czy specjalistyczne oprogramowanie), które umożliwią produkcję innowacyjnej płyty do wytwarzania kostki brukowej. Płyta, którą wyprodukuje Sklejka Trade, cechuje się większą trwałością, odpornością i niezawodnością eksploatacyjną. Jej odbiorcami będą producenci kostki brukowej.

 

 

Beneficjent: Pare spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa PARE poprzez dywersyfikację oferty i wdrożenie nowego innowacyjnego produktu.

Wartość projektu: 1,17 mln zł

Dofinansowanie: 553,7 tys. zł

W wyniku realizacji projektu utworzona zostanie nowa linia produkcyjna, a na rynek wprowadzony będzie innowacyjny produkt, będący wynikiem prac B+R, dofinansowanych z RPOWP 2014-2020. Firma kupi specjalistyczne urządzenia, np.: prasę półkową, stół monterski, piec do wygrzewania elementów kompozytowych ze sterowaniem elektronicznym. Pozwoli to na produkcję wózka inwalidzkiego z materiałów kompozytowych, opartego o autorskie rozwiązanie firmy PARE,  zgłoszone do patentu.

 

Beneficjent: Dach Łuczaj s.c. Rafał Łuczaj, Marek Łuczaj

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnych produktów i technologii szansą na rozwój przedsiębiorstwa DACH ŁUCZAJ.

Wartość projektu: 6,58 mln zł

Dofinansowanie: 4,67 mln zł

Utworzona zostanie nowa linia technologiczna do kompleksowej produkcji pokryć dachowych, a na rynek wprowadzone zostaną innowacyjne produkty, będące wynikiem prac B+R. Te produkty to: blachodachówki z innowacyjnym systemem łączenia (produkt oparty jest o zgłoszenie patentowe), system stalowych krokwi przeznaczonych do domów jednorodzinnych i system stalowych rynien z autorskim sposobem mocowania.

 

Beneficjent: Agencja Celna „Terminus” E.S. Grygatowicz-Szumowska spółka jawna

Tytuł projektu: Rozbudowa centrum logistycznego TERMINUS.

Wartość projektu: 4,63 mln zł

Dofinansowanie: 2,39 mln zł

Przedmiotem projektu jest przebudowa centrum logistycznego AC Terminus w Białymstoku. Zostanie dobudowana powierzchnia magazynowa i przebudowana biurowa. Powstanie również parking dla samochodów ciężarowych. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na świadczenie kompleksowych usług celnych i logistycznych.

 

Beneficjent: BILAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Tytuł projektu: Zwiększenie możliwości przeładunkowych w Centrum Logistycznym w Siemianówce.

Wartość projektu: 3,25 mln zł

Dofinansowanie: 1,52 mln zł

Celem inwestycji jest zwiększenie zdolności przeładunkowych i magazynowych oraz poszerzenie oferty firmy o usługi parkingowe, informatyczne, naprawę kontenerów i innych opakowań transportowych oraz usługi gastronomiczne. Realizacja obejmować będzie modernizację bocznicy kolejowej (400 m),, budowę hali, utwardzenie placu przeładunkowo- magazynowego, kupno niezbędnego wyposażenia, wykonanie instalacji oświetleniowej, wodociągowej, internetowej oraz monitoringu.

facebook