Dodana: 6 styczeń 2009 13:30

Zmodyfikowana: 10 styczeń 2021 20:10

Gmina Szumowo

Herb Gminy Szumowo    Wójt Gminy Szumowo - Jarosław Cukierman

    Urząd Gminy Szumowo

    ul. 1 Maja 50, 18-305 Szumowo

    tel./fax: 86 746 80 11

    e-mail: sekretariat@szumowo.pl

    link do strony internetowej gminy

Gmina Szumowo jest gminą wiejską położoną w zachodniej części województwa podlaskiego zajmującą obszar 141 km 2 (w tym powierzchnia lasów 3313 ha), zamieszkiwaną przez 4876 osób (stan na 31.10.2020r). Gminę tworzy 20 wsi. Jest to gmina typowo rolnicza – ok. 90% ludności czynnej zawodowo pracuje w rolnictwie.

Kościół w Szumowie

Szumowo położone jest w malowniczym, pagórkowatym terenie, otoczonym zewsząd lasami. Bezpośrednio graniczy z liczącym ponad 10 tys. hektarów kompleksem leśnym Czerwony Bór. W Szumowie znajduje się kościół, apteka, dwa ośrodki zdrowia, Urząd Gminy, instytucje finansowe, lecznice weterynaryjne, Gminny Ośrodek Kultury, Ochotnicza Straż Pożarna, Warsztat Terapii Zajęciowej Sióstr Służek dla osób niepełnosprawnych, sklepy spożywcze jak i przemysłowe oraz firma wydobywczo – przetwórcza kruszywa naturalnego. Na terenie gminy znajdują się palcówki oświatowe szkolnictwa podstawowego. 

Miejsca warte odwiedzenia:

 • kościół klasycystyczny w Szumowie pw. Nawiedzenia NMP,
 • drewniana synagoga pochodząca z około 1933r.,
 • dwa pomniki przy drewnianej synagodze,
 • tereny rekreacyjne ,,mini skansen’’,
 • cmentarz parafialny w Szumowie, na którym znajduje się pomnik żołnierzy, którzy polegli w 1920 i 1939 roku,
 • Miejsce Pamięci Narodowej w Głęboczu Wielkim – pomnik poświęcony pamięci zbiorowego mordu dokonanego przez hitlerowców na ludności żydowskiej,
 • w Łętownicy pomnik upamiętniający żołnierzy, którzy zginęli w walce z niemieckim okupantem w 1939 roku,
 • w Srebrnej pomnik poświęcony tym, którzy polegli w walce o wyzwolenie społeczne i narodowe.
 • w Paproci Dużej mogiła żołnierzy ochotników 201-go Pułku Piechoty, w której są pochowani polscy żołnierze polegli w wojnie polsko-bolszewickiej z 1920 r.
 • rzymskokatolicki kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Paproci Dużej,
 • Izba Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w Paproci Dużej.

Wiejska chata

źródło/fot.: Urząd Gminy Szumowo

oprac. Władysław Tokarski 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook