Dodana: 6 styczeń 2009 14:22

Zmodyfikowana: 6 styczeń 2009 14:22

Gmina SuwałkiDane podstawowe:
Liczba mieszkańców: 6,7 tys
Powierzchnia: 265 km2


Adres urzędu:
Urząd Gminy Suwałki  
ul. T. Kościuszki 71
16-400 Suwałki   
tel. (087) 566 21 36, 566 35 69   
fax. (087) 566 21 36   
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl   
www.gmina.suwalki.pl

Biblioteka:
Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie-Tartaku
Płociczno - Tartak 16 B
16-402 Suwałki

 • Filia biblioteki w Poddubówku
 • Filia biblioteki w Starym Folwarku
 • Filia biblioteki w Potaszni

Współpraca zagraniczna:

 • Samorząd Rejonu Marijampol (Litwa),
 • Gmina Sopoćkinie Rejonu Grodzieńskiego (Białoruś),
 • Gmina Zujuny (Litwa),
 • Rejon Grodzieński (Białoruś).

Osiągnięcia w postaci realizacji projektów:

 • "Podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej regionu poprzez rozbudowę stacji wodociągowej Nowa Wieś oraz rozbudowę sieci wodociągowej Nowa Wieś – zewnętrzna sieć wodociągowa z podłączeniami domowymi w miejscowości Osinki".
 • "Rozbudowa sieci wodociągowej Turówka wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Turówce Starej".
 • "Przebudowa nawierzchni żwirowej na asfaltową wraz z chodnikami i odwodnieniem na drodze  oznaczonej nr geod. 386, 262/2 i 264/9 w miejscowości Stary Folwark obręb Leszczewek, gm. Suwałki".
 • "Przebudowa nawierzchni żwirowej na asfaltową na drodze gminnej nr geod. 168 w miejscowości Czarnakowizna oraz na drodze gminnej nr geod. 113 w miejscowości Osowa gm. Suwałki”
 • Budowa sieci ścieżek rowerowych – rozwój turystyki aktywnej.
 • Budowa zbiornika referencyjnego w miejscowości Stary Folwark.
 • Modernizacja nawierzchni sieci dróg gminnych.

Planowane imprezy promocyjne:

 • Lato z Radiem 5 - 12 sierpnia 2007 r., Stary Folwark, Gmina Suwałki,
 • Regaty o Puchar Wójta Gminy Suwałki - 18 sierpnia 2007 r., Stary Folwark, Gmina Suwałki,
 • Gminne Święto Plonu - 2 września 2007 r., Przebród (Zespół Szkół w Przebrodzie), Gmina Suwałki.


Pokamedulski Zespół Klasztorny w Wigrach

Gmina Suwałki została utworzona z dniem 01 stycznia 1973 roku., uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku. Gmina Suwałki położona jest w północnej części województwa podlaskiego, wokół miasta Suwałki i zajmuje obszar 265 km2. Na jej terenie znajduje sie 48 sołectw, które zamieszkuje ok 6,7 tys. mieszkańców.  Leży w otulinie Suwalskiego Parku Krajobrazowego oraz  na terenie Wigierskiego Parku Narodowego.

Od 1975 r. Gmina Suwałki znajdowała się w granicach województwa suwalskiego. Po reformie administracyjnej, od 1999 r. weszła w skład nowoutworzonego województwa podlaskiego.


Wigierska Kolej Wąskotorowa

Walorami gminy są przede wszystkim jej zasoby naturalne, zdrowe powietrze, tereny sprzyjające rozwojowi turystyki:  lasy, liczne jeziora, różnicowany krajobraz oraz zasoby przyrodnicze skupione na terenie Wigierskiego Parku Narodowego.

Na terenie gminy znajdują się Wigry - jedno z największych i najgłębszych jezior w Polsce. Jezioro zajmuje powierzchnię prawie 2200 ha, a głębokość sięga 73 m.


Pokamedulski Zespół Klasztorny w Wigrach

Na atrakcyjność gminy wpływ mają liczne zabytki, a wśród nich perełka Suwalszczyzny – Pokamedulski Zespół Klasztorny w Wigrach, położony nad jeziorem Wigry. Początki tego cennego zabytku sięgają XVII w., kedy to w 1667 r. Król Polski Jan Kazimierz przekazał wyspę wraz z wybudowanym na niej pałacem myśliwskim zakonowi konplementacyjnemu kamedułów, którzy dostosowali to miejsce do swoich potrzeb, wybudowali kościół, kaplicę i budynki gospodarcze. Niestety w 1671 r. pożar strawił drewniane budynki i w 1694 r. zakon przystapił do budowy dużego zespołu klasztornego z cegły. Wyspę połączono z lądem i uregulowano. Na dwóch trasach otoczonych murami obronnymi wzniesiono budowle z cegły: kościół, 12 eremów – domów pustelniczych, refektarz, kaplice kanclerską zwaną domem królewskim, wieżę zegarową, dom furtiana i innne. W skład budowli wchodzi budowany przez pół wieku barokowy kościół z bogato zdobionym wnętrzem, obecnie w podziemiach kościoła spoczywają zwłoki pierwszego biskupa wigierskiego.


Pokamedulski Zespół Klasztorny w Wigrach 

Dla odwiedzających zostały udostepnione komnaty papieskie, w którch Jan Paweł II przebywał podczas pielgrzymki w 1999 r. Z tej okazji w miejscu lądowiska helikopteru papieskiego został ustawiony głaz, który jest pamiątką wizyty Ojca Świętego na ziemi Suwalskiej. Dodatkową atrakcją dla przebywających turystów jest rejs szlakiem papieskim, który odbył Jan Paweł II po jeziorze Wigry.


Drewniany Kościół w Żylinach

Na terenie gminy w miejscowości Żyliny znajduje się drewniany kościół z początku XX w. oraz szczególnie ulubiona przez turystów Wigierska Kolej Wąskotorowa wybudowana przez Niemców w okresie I wojny światowej. Kolejka służyła do transportu drewna, które następnie spławiamo jeziorami, które były doskonałymi magazynami konserwujacymi drewno. W 2000 r. została ponownie uruchomiona, tym razem jako atrakcja turystyczna. Z okien wagoników można podziwiać okolice jeziora Wigry, Wigierski Park Narodowy oraz starodrzew Puszczy Augustowskiej. Obecnie trasa kolejki liczy 15 km i biegnie od Płociczna do miejscowości Krusznik.


Wigierska Kolej Wąskotorowa

facebook