Dodana: 6 styczeń 2009 14:14

Zmodyfikowana: 6 styczeń 2009 14:14

Gmina Rutka-TartakDane podstawowe:
Liczba mieszkańców: 2255
Powierzchnia: 9232 ha

Adres urzędu:
16-406 Rutka-Tartak
ul. 3 maja 13
tel.: (087) 568 72 56, (087) 568 72 57
fax: (087) 568 72 55
e-mail: ug_rutka_tartak@pro.onet.plBudynek Urzędu Gminy

Rutka-Tartak jest gminą wybitnie rolniczą: 65% areału zajmują grunty użytkowane rolniczo i obejmują tereny o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Obszar gminy zamieszkuje okolo 2400 osób w 24 wsiach (sołectwach).


Ochotnicza Straż Pożarna


Punkt widokowy w Rowelach

facebook