Dodana: 7 styczeń 2009 10:25

Zmodyfikowana: 29 listopad 2020 12:07

Gmina Nowy Dwór

Herb Gminy Nowy Dwór    Wójt Gminy Nowy Dwór – Andrzej Humienny

    Urząd Gminy w Nowym Dworze

    ul. Plac Rynkowy 21, 16-205 Nowy Dwór

    tel. 85 722 60 32

    e-mail. ugnowydwor@gmail.com

    link do strony internetowej gminy

 

Gmina Nowy Dwór leży na północno –wschodnich krańcach powiatu sokólskiego, zajmując obszar 121 km2. Siedzibą gminy jest Nowy Dwór leżący nad rzeką Biebrzą, która bierze swój początek na terenie gminy w miejscowości Talki.

Gmina Nowy Dwór od północy graniczy z gminą Lipsk, od południa z gminą Sidra, na niewielkim odcinku z gminą Kuźnica, a od zachodu z gminą Dąbrowa Białostocka. Wschodnia granica gminy stanowi granicę państwową z Republiką Białoruś.

Panorama miejscowości Nowy Dwór z lotu ptaka

Część gminy leży bezpośrednio w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Lasy prywatne i państwowe zajmujące znaczną część gminy  są ostoją dzikiego ptactwa i zwierząt. To prawdziwy raj dla miłośników przyrody.

Nietrudno tu znaleźć malownicze drewniane chałupy podlaskie z ozdobnymi okiennicami i węglami oraz przydrożne krzyże.

Nowy dwór na przełomie XVI i XVII wieku był ważnym ośrodkiem na terenie rozległej Puszczy Grodzieńskiej, zarządzanej przez królów polskich i wielkich książąt litewskich. Fundację parafii św. Jana Chrzciciela w 1504 roku miasto zawdzięcza królowi Aleksandrowi Jagiellończykowi. W 1536 roku Puszczę Nowodworską wykupiła na własność królowa Bona. 12 sierpnia 1578 roku król Stefan Batory nadał miastu przywilej na prawo magdeburskie i herb – lew na murze. Nowy Dwór prawa miejskie utracił w 1934 roku.

Miejsce warte odwiedzenia:

  • Wieś Talki – źródło rzeki Biebrzy.
  • Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Nowym dworze i cmentarz przykościelny – najstarsza parafia w górnym basenie Biebrzy.
  • Cerkiew pw. Św. Mikołaja. W 2020 roku trwały interwencyjne prace archeologiczne na terenie parafii prawosławnej. Odkryto stare cmentarzysko przy cerkiewny z XVI wieku.
  • Cmentarz rzymskokatolicki w Nowym Dworze z kaplicą grobową rodziny Eynarowiczów (1903 r.).
  • Wieś Bobra Wielka . Park dworski z aleją lipową i starym młynem wodnym.
  • Cmentarzysko ze stelami kamiennymi w Jagintach.
  • Szkolna Izba Regionalna w Szkole Podstawowej w Nowym Dworze.

Cmentarz w Nowym Dworze

źródło/fot.: Urząd Gminy w Nowym Dworze

oprac. Władysław Tokarski 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook