Dodana: 7 styczeń 2009 10:22

Zmodyfikowana: 7 styczeń 2009 10:22

Gmina Korycin

Dane podstawowe:
Liczba mieszkańców: 3528 osób
Powierzchnia: 117 km2 


Adres urzędu:
Urząd Gminy Korycin
ul. Knyszyńska 2a
16-140 Korycin   
tel. (O85) 722 91 81, 722 91 83, 722 91 84   
fax. (085) 722 91 80     
e-mail: korycin@kki.net.pl 
www.korycin.pl

Ośrodek Kultury:
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki
ul. Knyszyńska 2a
16-140 Korycin

Biblioteka Gminna:
ul. Knyszyńska 2a
16-140 Korycin

Osiągnięcia w postaci realizacji projektów:
Otrzymane nagrody i certyfikaty:

 • I-sza nagroda w „Konkursie na najlepiej rozwiązaną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich” organizowanym przez NFOŚiGW w Warszawie (500tys.zł) – 2000r.
 • I-sza nagroda za działania na rzecz ochrony środowiska w Wielkim Konkursie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt. „Nasza Gmina w Europie” (400tys.zł) – 2003r.
 • Wyróżnienie w konkursie Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii” – 2003r.
 • Certyfikat Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) – ukończenie z wyróżnieniem przez pracowników samorządowych cyklu szkoleń w zakresie „Nowoczesnego zarządzania w Administracji Publicznej” – 2003r.
 • Nagroda w konkursie na zagospodarowanie odpadów stałych organizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 1997r.
 • Nagroda w konkursie na zagospodarowanie odpadów stałych organizowanym przez NFOŚiGW w Warszawie – 2001r.
 • Nominacja w konkursie ekologicznym Przyjaźni Środowisku pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego – 2001r.
 • Certyfikat „Gmina Przyjazna Środowisku” – konkurs ekologiczny Przyjaźni Środowisku pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Aleksandra Kwaśniewskiego – 2002r.
 • Przedłużenie certyfikatu „Gmina Przyjazna Środowisku” na 2003r.
 • Nagroda Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska – 2002r.
 • Nagrody Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej za szczególną aktywność w rozwoju wiedzy samorządowej w latach: 1994, 2000, 2001, 2002.
 • Medal za zasługi w rozwoju kultury fizycznej w szkole przyznany przez Szkolny Związek Sportowy Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Białymstoku – 1998r.
 • Dyplom Honorowy PTTK Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Zarząd Główny w Warszawie 2002r.
 • Przyznanie miana Gminy – Lidera w programie „Europejski dialog gmin wiejskich o ochronie środowiska” – 2002r.
 • Nadanie gminie Znaku Promocyjnego „Zielone Płuca Polski” – czerwiec 2003r.
 • Nagroda w konkursie Narodowego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej „Nasza Gmina w Europie” 2003r 
 • Tytuł Lidera Polskiej Ekologii 2004

Planowane imprezy promocyjne:

 • Hej kolęda, kolęda

Koncerty kolęd i pastorałek
Prezentacja Jasełek
Miejsce i termin: grudzień - styczeń, sala GOKSiT w Korycinie
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie, 16-140 Korycin, ul. Knyszyńska 2 A; tel. 0857229187,; fax: 0857229180, e-mail  goksitkorycin @ op.pl

 • VI Wojewódzki konkurs Recytatorski poezji Leonardy Szubzdy – poetki regionu sokólskiego

Miejsce i termin: luty , sala GOKSiT w Korycinie
Organizator: GOKSiT w Korycinie, Gimnazjum im. „SOLIDARNOŚCI” w Korycinie, 16-140 Korycin, ul. Knyszyńska 2A, tel. 0857229187,;
      fax: 0857229180, e-mail  goksitkorycin @ op.pl

 • Gminny Dzień Krwiodawców w Korycinie

Miejsce i termin: luty, sala GOKSiT w Korycinie
Organizator: Klub Honorowych Dawców Krwi „DAR ŻYCIA” w Korycinie,Wójt Gminy Korycin, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korycinie – tel.
0857229190, 0857229191,; fax: 0857229180,; Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki – 16-140 Korycin, ul. Knyszyńska 2A, tel. 0857229187,; fax: 0857229180, e-mail goksitkorycin @ op.pl

 • GMINNE DNI TEATRU

Miejsce i termin: marzec , sala GOKSiT w Korycinie
Organizator: GOKSiT – 16-140 Korycin, ul. Knyszyńska 2A, tel. 0857229187
Fax: 0857229180, e-mail goksitkorycin @ op.pl, przy wspólpracy z Pracownią Teatralną WOAK w Białymstoku

 • Eliminacje gminne XIX Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego ph. „Baje, bajki, bajeczki”

Miejsce i termin: kwiecień, sala GOKSiT w Korycinie
Organizator: GOKSiT i Biblioteka Publiczna , 16-140 Korycin, ul. Knyszyńska 2A, tel. 0857229187, Fax: 0857229180, e-mail goksitkorycin @ op.pl przy współpracy z Pracownią Teatralną WOAK w Białymstoku

 • Eliminacje powiatowe XV Festiwalu Piosenki Przedszkolaków ph. „Mama, tata i ja”

Miejsce i termin: kwiecień, sala GOKSiT wKorycinie
Organizator: GOKSiT , 16-140 Korycin, ul. Knyszyńska 2A, tel. 0857229187, fax: 0857229180, e-mail goksitkorycin @ op.pl,; Przedszkole, 16-140 Korycin, ul. Grodzieńska 21, tel. 0857219040 przy współpracy z Pracownią Teatralną WOAK w Białymstoku i Starostwem Powiatowym w Sokółce.

 • Gminne Obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Miejsce i termin : Kościół Parafialny, Rynek w Korycinie, sala GOKSiT – 3 maja
Organizatorzy: GOKSiT, Wójt Gminy Korycin, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Przedszkole; 16-140 Korycin, ul. Knyszyńska 2A, tel. 0857229187, fax: 0857229180, e-mail goksitkorycin @ op.pl

 • Eliminacje Powiatowe Konkursu Recytatorskiego przedszkolaków ph. „O Złotą Różdżkę Dobrej Wróżki”

Miejsce i termin – sala GOKSiT w Korycinie , maj
Organizator – GOKSiT , 16-140 Korycin, ul. Knyszyńska 2a, tel. 0857229187, fax:0857229180; e-mail goksitkorycin @ op.pl i Przedszkole 16-140 Korycin, ul. Grodzieńska 21, tel. 0857219040 przy współpracy z Pracownią Muzyki, Folkloru i Tańca przy WOAK w Białymstoku, Starostwem Powiatowym w Sokółce.

 • III Gminny Dzień Bibliotekarza

Miejsce i termin – Biblioteka Publiczna w Korycinie – sala konferencyjna GOKSiT, maj
Organizator – Biblioteka Publiczna Gminy Korycin, 16-140 Korycin, ul, Knyszyńska 2a, tel. 0857229188, fax: 0857229180;

 • XII Ogólnopolskie Dni Truskawki w Korycinie

Miejsce i termin – nad zalewem w Korycinie, sala konferencyjna GOKSiT, czerwiec
Organizator – GOKSiT 16-140 Korycin, ul. Knyszyńska 2a, tel. 0857229187, fax:  0857229180; e-mail goksitkorycin @ op.pl; Urząd Gminy 16-140 Korycin, ul. Knyszyńska 2a, tel. 0857229198, fax: 0857229180; www.korycin.pl; e-mail korycin @ kki.net.pl

 • XXXIII Dni Korycina

Miejsce i termin – nad zalewem w Korycinie,  22 – 23 wrzesień
Organizator – GOKSiT w Korycinie, 16-140 Korycin, ul. Knyszyńska 2a, tel. 0857229187; fax: 0857229180, e-mail goksitkorycin @ op.pl; Urząd Gminy
16-140 Korycin, ul. Knyszyńska 2a, tel. 0857229198; fax: 0857229180; www.korycin.pl; e-mail korycin @ kki.net.pl

 • Gminny Dzień Edukacji Narodowej

Miejsce i termin – sala GOKSiT , 14 października
Organizator - GOKSiT w Korycinie, 16-140 Korycin, ul. Knyszyńska 2a, tel. 0857229187; fax: 0857229180, e-mail goksitkorycin @ op.pl; Urząd Gminy
16-140 Korycin, ul. Knyszyńska 2a, tel. 0857229198; fax: 0857229180; www.korycin.pl; e-mail korycin @ kki.net.pl

 • Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Miejsce i termin –  Kościół Parafialny, Rynek w Korycinie, sala GOKSiT , 11 listopad
Organizator – GOKSiT w Korycinie, Wójt Gminy Korycin, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum;  GOKSiT – 16-140 Korycin, ul. Knyszyńska 2a; tel. 08572292187, fax: 0857229180; e-mail goksitkorycin @ op.pl;  Urząd Gminy w Korycinie, 16-140 Korycin, ul. Knyszyńska 2a; tel. 0857229198, fax: 0857229180; placówki oświatowe Gminy Korycin

 • Gminny Dzień Seniora

Miejsce, termin – Sala GOKSiT, listopad
Organizator – GOKSiT , 16 – 140 Korycin, ul. Knyszyńska 2a, tel. 0857229187; fax: 0857229180; e-mail goksitkorycin @ op.pl  przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym Związkiem Emerytów, Inwalidów i Rencistów

 • W świątecznym nastroju

Miejsce , termin – Sala GOKSiT , grudzień
Organizator – GOKSiT, 16-140 Korycin, ul. Knyszyńska 2a; tel. 0857229187; fax: 0857229180; e-mail goksitkorycin @ op.pl; GOPS, Związek Emerytów, Inwalidów i Rencistów, Urząd Gminy w Korycinie

Historię tej ziemi tworzyli ludzie już kilka tysięcy lat temu. Świadczą o tym znaleziska m.in. kamienne narzędzia. Do XVI wieku obszar gminy porastała puszcza. Było to pogranicze polsko-jaćwiesko-litewskie, nie sprzyjające osadnictwu. Po tamtych czasach pozostały dwa średniowieczne grodziska w Milewszczyźnie i Aulakowszczyźnie. Zakończenie wojen z krzyżakami, reformy królowej Bony i unia polsko-litewska otworzyły szeroko drzwi kolonizacji napływającej z różnych stron. Do końca XVI w. powstała większość wsi dziś istniejących. Około roku 1571 zbudowano w Korycinie drewniany kościółek. W roku 1601 utworzona została parafia, a król Zygmunt III Waza ufundował duży drewniany kościół. Przed rokiem 1634 miała miejsce lokacja miasta Korycin, któremu w roku 1671 król Michał Korybut Wiśniowiecki nadał prawa miejskie chełmińskie. Miasto wraz z okolicznymi wsiami było włością królewską należącą do klucza kumielskiego w ekonomii grodzieńskiej. Prawa miejskie Korycin stracił między rokiem 1897 a rokiem 1920. Rzeka Brzozówka płynąca malowniczo wzdłuż granicy gminy przez wieki stanowiła granicę Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Do dziś po obu jej stronach występują różnice językowe.

Jedyne takie truskawki
Co roku, pod koniec czerwca w Korycinie  odbywają się Ogólnopolskie Dni Truskawki. Ta prestiżowa impreza jest świętem, z którego może być dumna nie tylko korycińska gmina, ale cały region. Dni Truskawki odbywają się  nad miejscowym  zalewem, co dodaje atrakcyjności tej imprezie. Gmina Korycin  to  piękne krajobrazy, zdrowe rolnictwo i oczywiście gościnni mieszkańcy. Władze Korycina zapraszają również do udziału w innych, również atrakcyjnych imprezach. Pierwsza z nich to Półmaraton Mleczny Korycin - Janów - Korycin (czerwiec). Od kilkunastu lat przyciąga on widzów i zawodników z kraju i zagranicy. Główną nagrodą w zawodach jest żywa krowa. Z  kalendarza imprez kulturalnych gminy Korycin należy również wymienić wrześniowe Dni Korycina. W trakcie Dni Korycina odbywa się „Święto sera”.Ser koryciński swojski
Z gminą i jej produktami jesteśmy obecni na różnych wystawach i targach. Wypromowana została już truskawka, a teraz przyszedł czas na to, żeby Polacy i mieszkańcy Europy Zachodniej poznali smak wyjątkowych korycińskich serów. Podobnego produktu próżno by szukać w innych zakątkach świata. Umiejętność wyrobu takich serów zachowały niektóre gospodynie z okolic Korycina. Wytwarzają go tradycyjną, odwieczną technologią. Ów ser jest smaczny i zdrowy, nie zawiera żadnych konserwantów ani polepszaczy. Dodatkowy atut tego produktu to miejsce jego powstania: czyste, zadbane i urokliwe okolice Korycina oraz gospodarstwa nie nastawione na wielotowarową produkcję mleka, w których krowy karmione są naturalną paszą. Ser koryciński swojski został wpisany na listę produktów tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

facebook