Dodana: 7 styczeń 2009 14:32

Zmodyfikowana: 27 listopad 2020 10:05

Gmina Siemiatycze

Logo Gminy Siemiatycze    Wójt Gminy Siemiatycze  - Edward Krasowski

    Gmina Siemiatycze

    ul. Tadeusza Kościuszki 88, 17-300 Siemiatycze

    tel. 85 655 28 60,  fax: 85 655 29 11

    e-mail: sekretariat@gminasiemiatycze.pl

                                           link do strony internetowej gminy

Gmina Siemiatycze jest jedną z 7 gmin powiatu siemiatyckiego. Jej powierzchnia wynosi 227 km2. Siedzibą władz gminy jest miasto Siemiatycze. Gminę tworzą 42 sołectwa (46 miejscowości) położone wokół miasta Siemiatycze. Terytorium gminy sąsiaduje z gminami: Dziadkowice, Grodzisk Mielnik, Nurzec-Stacja, Drohiczyn i z miastem Siemiatycze. Od południa Gmina Siemiatycze graniczy z Sarnakimi i Platerowem (woj. mazowieckie), a od tych samorządów przedziela ją rzeka Bug. Gminę zamieszkuje ponad 6 tys. osób. Sieć szkół gminnych stanowią trzy szkoły podstawowe (Czartajew, Szerszenie, Tołwin), oraz oddzielne przedszkole gminne, wraz ze żłobkiem, położone w mieście Siemiatycze.

Kamienny zamek na tle lasu

Jako jeden z niewielu samorządów w kraju – gmina posiada Bazę Turystyczno – Rekreacyjną z domkami letniskowym i parkiem linowym.

Przez gminę przebiegają ważne szlaki komunikacyjne: droga międzynarodowa nr 19 Rzeszów - Lublin -Siemiatycze - Białystok oraz Warszawa - granica państwa. Korzystną cechą położenia są niewielkie odległości, dzielące ją od dużych ośrodków akademickich i centrów administracyjnych, tj. Warszawy (130 km), Lublina (150 km) i Białegostoku (100 km).

Miejsce warte odwiedzenia:

  • Kasztelik „Korona Podlasia” obok Anusina,
  • bunkry – sieć umocnień Lini Mołotowa z okresu II wojny światowej,
  • kurhany (tzw. miejsca mocy) w Cecelach,
  • cmentarzysko kurhanowe, wraz z cerkwią w Rogawce,
  • Baza Turystyczno – Rekreacyjna w Wólce Nadbużnej.

Zdjęcie jeziorka pośród drzew

źródło/fot.: Urząd Gminy Siemiatycze

oprac. Władysław Tokarski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook