Dodana: 7 styczeń 2009 14:59

Zmodyfikowana: 7 styczeń 2009 14:59

Gmina Puńsk


         Herb Puńska  ze św. Piotrem

Dane podstawowe:
Liczba ludności gminy: 4 521
Powierzchnia: 139 km²


Adres urzędu:
Urząd Gminy Puńsk
ul. Mickiewicza 23
16 – 515 Puńsk
Tel. 087 51 61 048
e-mail.
ug_punsk@pro.onet.pl
strona internetowa: www.ugpunsk.pl
Gmina Puńsk jest jedną z niewielu w Polsce, gdzie mniejszość narodowa stanowi większość. Gmina położona przy granicy z Litwą, w zdecydowanej większości zamieszkana jest przez przedstawicieli narodowości litewskiej (ponad 80 %).

Puńsk to urocze miasteczko położone w województwie podlaskim wśród malowniczych łąk, jezior i lasów. To mała ojczyzna ludności litewskiej i to głównie ten aspekt świadczy o oryginalności i atrakcyjności tego miejsca. Gmina liczy 4,521 mieszkańców, a samo miasteczko ok.1100, 80% tej ludności to mniejszość litewska. W skład gminy wchodzą 33 wsie.  Mieszkańcy wyróżniają się niepowtarzalną mentalnością kulturową. Działający od 1956 r. Dom Kultury Litewskiej jest centrum kulturowym, wokół którego skupione są wszystkie zespoły pieśni i tańca w regionie. Ponadto istnieje także drukarnia litewska, w której wydawany jest w języku litewskim dwutygodnik „Aušra” oraz litewskie pismo dla dzieci „Aušrėle”. W Puńsku jest także Gimnazjum i Przedszkole Samorządowe z Polskim i Litewskim językiem nauczania oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących z Litewskim Językiem Nauczania. Litewskie liceum już od ponad pięćdziesięciu lat utrzymuje tradycje i „kulturowość” placówki. Tradycje te tworzą nauczyciele, uczniowie i ich rodzice, dzięki czemu podtrzymują tożsamość narodową mniejszości litewskiej w Polsce i integrują całą społeczność lokalną.

 W gminie istnieje Biblioteka Publiczna w Puńsku i filia w Smolanach, z dużą ilością woluminów. W Bibliotece w Puńsku ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu “Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich” znajdują sie komputery z bezpłatnym dostępem do internetu.

Podstawowy źródłem utrzymania mieszkańców gminy jest rolnictwo.  Na terenie gminy znajduje się 685 gospodarstw rolnych. W gminie Puńsk dosyć szybko rozwija się agroturystyka. Obecnie funkcjonuje10 gospodarstw agroturystycznych.

Krótka historia gminy Puńsk:
• Już 10 000 lat p.n.e. na terenach dzisiejszej gminy Puńsk pojawiły się pierwsze ślady obecności osadników.
• W około VI w. zaczęli przybywać na te ziemie Jaćwingowie – grupy plemienne o kulturze kurhanów zachodnio – bałtyckich. O ich bytności świadczy wiele pozostałości ich grodzisk, główne z nich to wzgórze we wsi Jegliniec (ok. 9 km od Puńska)
• Pod naporem Zakonu Krzyżackiego państwo plemienne upadło. Było to w 1283 roku…
• W 1422 r. nastąpił podział tzw. Puszczy Sudawskiej nad jeziorem Melno pomiędzy Krzyżakami i Litwinami. Podział ten trwał kolejne 500 lat...
• W XVI w. przybywają Dzukowie z  Wielkiego Księstwa Litewskiego, którzy założyli wieś Puńsk
• W 1606 r. staraniem leśniczego sejwejskiego – Stanisława Zaliwskiego – Puńsk otrzymał prawa miejskie, a w 1612 r. stał się miastem i otrzymał herb ze św. Piotrem.
• Po III rozbiorze ziemia Puńska została po stronie pruskiej. Jeden z pruskich urzędników tak napisał o Puńsku: „Puńsk, miasto królewskie, 59 dymów i 583 mieszkańców. Licha miejscowość...”.
• W 1852, widząc że Puńsk nie ma szans na rozwój w przyszłości, odebrano prawa miejskie
• Od 1920 roku Puńsk i jego okolice wchodzą w skład państwa polskiego.


Ciekawe miejsca:

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny


Kościół w stylu neogotyckim, który budowano od 1881 do 1887 r.,  z kamienia i cegły ma 50 m długości i 35 m szerokości, wysokość do wież stanowi 35 m. Wnętrze zawiera pięć ołtarzy: główny, dwa w nawach bocznych i dwa w kaplicach. W centrum głównego, wyrzeźbionego w dębie, znajduje się Chrystus Ukrzyżowany ze stojącymi obok postaciami Marii i świętego Jana oraz klęczącej świętej Magdaleny. Ciekawostką jest, że puńskowski kościół zanim przybrał teraźniejszą postać, w latach 1597 - 1887  płonął dwukrotnie.
 Odpusty przypadają na świętego Jerzego, świętych Piotra i Pawła oraz na   Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Warto wówczas przyjechać do Puńska, by uczestniczyć w uroczystościach, pośpiewać i potańczyć.

Skansen
Jednym z zabytków świadczących o litewskim dziedzictwie kulturowym jest skansen - zagroda litewska, którą oddano do użytku w 1992r.Budynki pochodzące z przełomu XIX i XX wieku usytuowano po lewej stronie drogi Puńsk - Sejny, w odległości 0,5 km od centrum Puńska. Cztery budynki zagrody: chata wiejska, dwa spichlerze (świronki) i oborę przeniesiono z pobliskiej wsi Wojtokiemie, a stodołę odtworzono na podstawie opowiadań.
 Budynki ułożone są w kwadrat. Najbliżej drogi usytuowana jest dwudrzwiowa stodoła z plewnikiem na zapleczu. Naprzeciw stodoły stoi chata wiejska, zaś w poprzek do nich stoją obora i świronek. Między świronkiem i chatą znajduje się studnia z żurawiem, obok niej drugi. Jest to typowa zagroda wielobudynkowa, najbardziej charakterystyczna na terenie Sejneńszczyzny, średniozamożnego rolnika. Zagroda posiada również drewniane ogrodzenie ze sztachet i żelazny kierat za stodołą. Przy chacie urządzono tradycyjny wiejski ogródek.W stodole przechowywano płody rolne, maszyny rolnicze i inne narzędzia pracy. Tu, też, początkowo przy pomocy cepów, młócono zboże i inne płody rolne. Później młocarnię napędzano kieratem. Obecnie służy do wystawiania sztuk teatralnych, przglądów zespołów folklorystycznych i ich występów, spotkań kapeli ludowych. Wewnątrz stodoły są ławki dla widzów oraz scena dla artystów i rekwizyty teatralne.Tu co roku odbywa się Festiwal Teatrów Stodolanych.

Wszystkie budynki są drewniane, zrębowe, postawione na kamieniach lekko powiązanych wapnem i cementem. Do pokrycia dachów użyto słomy. Tuż przy ogrodzie błyszczy lustro niewielkiego stawu.

Litewskie Centrum Kultury Ludowej
Przy skansenie znajduje się nowo wybudowane Litewskie Centrum Kultury Ludowej, w którym można zjeść pyszne kartacze i inne specjały litewskiej kuchni. Wnętrze LCKL urzeka swojskim klimatem, który zawdzięcza ciepłemu,drewnianemu, tradycyjnemu wystrojowi wnętrza i miłą obsługą.Jej budowa wzorowana jest na przykładach dawnych  karczem przydrożnych jakie do końca XIX wieku istniały  na naszym terenie. W nowo wybudowanym LCKL będą organizowane pokazy pieczenia, chleba, robienie sera i masła, itp. ponadto będą organizowane tradycyjne biesiady (wesela, jubileusze, święta wiejskie).   Tuż za budynkiem LCKL stoi chata - muzeum, w której eksponowane są tymczasowe wystawy rękodzielnicta, tkactwa (starodane narzuty na łózko, firanki wycinane z papieru z przeróżnymi wzorami) glinianych naczyń, malarstwa, itp. Tam też znajdują miejsce inne ciekawe sprzęty i urządzenia charakterystyczne dla tego terenu. Ponadto w chacie będą organizowane warsztaty tkackie, na których rękodzielnicy będą mogli przyuczać tradycyjnego tkania dywanów, krajek i tkanin lnianych.

Muzeum regionalne – Stara Plebania
W Muzeum Regionalnym prezentowane są wystawy rękodzieła ludowego, strojów ludowych. Już od 1996 roku w stuletnim drewnianym budynku spotykają się członkowie zespołów folklorystycznych, którym przewodzi pani Aldona Wojciechowska, ona też sprawuje pieczę nad zbiorami galerii i wystawami. W plebanii znajduje się także pomieszczenie tkackie.Co roku odbywają się tutaj wystawy połączone ze sprzedażą rękodzieła ludowego twórców miejscowych, z Litwy i z Polski. Najpopularniejszą z nich jest wystawa w formie konkursu wielkanocnego, podczas którego wyłaniane są najpiękniejsze pisanki wykonane przez miejscowe gospodynie.• Wystawy stałe - tkactwo tradycyjne, elementy stroju ludowego, narzędzia związane z obróbką lnu, itp.
• Wystawy czasowe - "Gliniane cuda" - ceramika z Litwy, "Z kufra babuni"
• Rekodzieło współczesne - wystawa-sprzedaż wyrobów twórców ludowych
• Archiwum sztuki obrzędowej

Dom Kultury Litewskiej


Działający od 1956 r. Dom Kultury Litewskiej jest centrum kulturowym, wokół którego skupione są wszystkie zespoły pieśni i tańca w regionie. Zasługą  pracowników DKL jest organizowanie mnóstwa koncertów, występów, spotkań. Prawie każdy mieszkaniec gminy Puńsk należy do zespołu pieśni lub tańca lub uczęszcza do szkoły muzycznej. W ciągu roku w gminie Puńsk odbywa się około 80 imprez kulturowych. W samym DKL odbywa się około 25 wydarzeń kulturowych.

Ważnym czynnikiem rozwoju kultury w terenie gminy jest chęć jej mieszkańców do aktywnego brania udziału w zespołach. Przy DKL działa zespół choreograficzny „Jotva”, chór mieszany „Dzūkija”, kapela „Klumpė” i zespół taneczny „Vyčiai” oraz teatr stodolany. Przy Stowarzyszeniu Kultury Etnicznej w Polsce działają dwa zespoły „Alna” i „Gimtine”. We wszystkich szkołach istnieją szkolne zespoły artystyczne skupiające młodych artystów. Wszystkie zespoły koncertują w kraju oraz poza granicami Polski.


Zespół taneczny “Šalcinukas”


Zespół choreograficzny “Vyčiai”


Największe imprezy kulturalne na terenie gminy Puńsk:

• Dni Puńska – targi rękodzieła – Zielna; Święto Chleba, Miodu i Mleka

                      


   

   • Festiwal Teatrów Stodolanych

 
• Noc Świętojańska nad jeziorem Sejwy
• Wiosna Poezji
• Koncert z okazji Dnia Matki
• Festiwal Zespołów Estradowych

• Festiwal Tańców

• Festiwal Teatrów Dziecięcych

• Festiwal Mniejszości Narodowych

-----------------------------------------------------------------------------------

Gmina dąży do poprawy jakości życia mieszkańców zarówno w sferze infrastruktury technicznej jak i społecznej; jest bardzo aktywna w kwestii pozyskiwania funduszy unijnych. W roku 2008 gmina zajęła II miejsce w kraju pod względem pozyskiwania środków unijnych na realizację projektów.
 
Zrealizowane projekty:
Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Programu Sąsiedztwa Litwa - Polska , Obwód Klainingradzki Federacji Rosyjskiej INRERREG IIIA

1. Projekt Nr 2005/040 - “Szlak pielgrzyma Polska – Litwa” skrót - “Szlak pielgrzyma”

 Cel ogólny projektu „Szlak Pielgrzyma Polska-Litwa“ – rozwijanie współpracy transgranicznej poprzez z zachęcanie do rozwoju turystyki poznawczej i turystyki dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-litewskim. Cele szczegółowe projektu:
Zapewnienie korzystnych warunków dla tworzenia środowiska atrakcyjnego i przychylnego dla turystów poprzez opracowanie dokumentacji technicznej trasy „Szlak Pielgrzyma”;
Zapewnienie rozwoju infrastruktury turystycznej regionów pogranicza poprzez utworzenie pomocniczej infrastruktury szlaku turystycznego;
 Tworzenie atrakcyjnego środowiska informacyjnego oraz dążenie do uzyskania pozytywnej opinii turystów.
 Zakreślony cel skierowany jest w kierunku tworzenia długoterminowej i konsekwentnie realizowanej wspólnej dla samorządu Alytus (Litwa) i Gminy Puńsk (Polska) polityki rozwoju infrastruktury turystycznej, ochrony i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych, kulturalnych i rekreacyjnych a także po ujednoliceniu interesów osób fizycznych, prawnych, grup tych osób, społeczności, samorządów i władz – w kierunku pobudzania do rozwoju turystyki i inwestycji w celu uzyskania rozwoju społeczno-gospodarczego.

2. Projekt Nr 2005/068 – “Przystosowanie obiektów dziedzictwa kulturowego Rejonu Łoździeje i Gminy Puńsk na potrzeby turystyki”

Podczas realizacji projektu zmodernizowano i odrestaurowano obiekty dziedzictwa kulturowego po obu stronach granicy. W Rejonie Łoździeje i Gminie Puńsk zostały utworzone szlaki turystyki kulturalnej. Utworzona i rozwinięta infrastruktura w sensie fizycznym po obu stronach granicy stworzyła warunki dla powstania wspólnych szlaków turystycznych po obu stronach granicy a także wzmocniła istniejącą współpracę. Niniejszy projekt przyczynił się do efektywnego wdrażania zasad rozwoju regionalnego po obu stronach granicy, wspierania rozwoju sektorów w znaczeniu transgranicznym - współpracy w dziedzinie kultury, ochrony środowiska, drobnej i średniej przedsiebiorczości, rzemiosła, w innych sektorach mających wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy.

Podczas realizacji projektu w Puńsku wykonano roboty związane z budową Skansenu w Puńsku w celu przystosowania tego obiektu na potrzeby turystów i wspólnot transgranicznych. W nowo powstałym budynku stworzono Litewskie Centrum Kultury Ludowej.

3. Projekt Nr 2005/069 – “Współpraca kulturalna i rozwój turystyki w Rejonie Łoździeje i Gminie Puńsk

Celem ogólnym projektu jest wspieranie rozwoju tożsamości kulturowej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego w znaczeniu transgranicznym w samorządach rejonu Łoździeje i Gminy Puńsk oraz na obszarach sąsiadujących objętych programem. Podczas realizacji i po zakończeniu projektu był wspierany cały szereg imprez propagujących transgraniczną współpracę kulturalną, które na terenach objętych finansowaniem będą zachęcały do rozwoju integracji społeczno–ekonomicznej, stworzą lepsze warunki dla grup docelowych projektu w urzeczywistnianiu inicjatyw obejmujących rzemiosło, drobną przedsiębiorczość, inne inicjatywy o charakterze kulturalnym i społeczno-ekonomicznym. Działania obejmujące swoim zasięgiem terytorium programu, pobudziły rozwój turystyki poznawczej, naukowej, ekologicznej, kulturalnej, historycznej, sportowej, biznesowej i rzemieślniczej oraz stworzyły lepsze warunki do zrównoważonego rozwoju ekonomicznego mieszkających tu obywateli.

Podczas realizacji projektu, partnerzy i grupy docelowe projektu wykorzystując odrestaurowane i specjalnie do celów projektu przystosowane obiekty infrastruktury dziedzictwa historycznego, etnicznego, kulturalnego znajdujące się na terytorium Polski i Litwy zorganizowali 11 corocznych imprez masowych (8 na terenie rejonu Lazdijai i 4 na terenie gminy Puńsk. Regularnie będą wspierane imprezy odbywające się dotychczas oraz nowe imprezy kulturalne, naukowo-badawcze, biznesowe, rzemieślnicze, sportowe. Po urzeczywistnieniu projektu  zakupiono scenę mobilną, która częściowo wyeliminowała problemy pojawiające się w sezonie i pozwoliła na bardziej efektywną i ekonomiczną organizację imprez w Polsce i na Litwie na wszystkich obszarach objętych programem.

4. 2005/072 – „Pobudzanie inwestycji stref przemysłowych i inwestycji „w szczerym polu” na obszarze Euroregionu Niemen”

 Cel ogólny projektu – wzmacnianie współpracy transgranicznej poprzez dążenie do przyciągania inwestycji, poprawę środowiska dla rozwoju przedsiębiorczości, wzrost konkurencyjności i produktywności obszarów Euroregionu Niemen.

Cele szczegółowe projektu:
1.Wyznaczenie działek inwestycyjnych (stref przemysłowych) wraz z pełną infrastrukturą.
2.Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, powstawania nowych przedsiębiorstw i nowych miejsc pracy.
3.Wyrównywanie różnic międzyregionalnych.
4.Tworzenie środowiska przyjaznego dla rozwoju przedsiębiorczości oraz dążenie do uzyskania przychylnego stanowiska inwestorów.
 Podczas realizacji projektu opracowano wspólne dla regionów pogranicza studium możliwości pobudzania inwestycji w strefach przemysłowych i inwestycji „w szczerym polu” w Euroregionie Niemen, wyznaczono 8 działek inwestycyjnych wraz z pełną infrastrukturą w Polsce i na Litwie, wydano publikacje informujące o działkach inwestycyjnych i środowiskach inwestycyjnych na pograniczu polsko-litewskim w nakładzie 500 egz.
 W ramach projektu, na terenie gminy Puńsk we wsi Smolany wyznaczono działkę o powierzchni 5,4 ha,  w strefie przemysłowej, na obszarze nie zainwestowanym (“szczere pole”), która jest odpowiednia do inwestowania i atrakcyjna dla tworzenia nowych przedsiębiorstw, zarówno przez inwestorów zagranicznych, jak i krajowych.

5. Projekt Nr 2005/080 - Współpraca kultur Europy poprzez piosenki ludowe i taniec."

Celem projektu jest wzmacnianie długotrwałej współpracy między regionami i wspólnotami przygranicznymi Litwy i Polski uznając i wymieniając ich różnice oraz zachowując tożsamość kulturową. Rejon przygraniczny Litwy i Polski odznacza się bogatym dziedzictwem kulturowym i historycznym, różnorodnością etniczną i kulturową.

Podstawowe produkty i rezultaty projektu:
- Zorganizowano międzynarodowy obóz współpracy młodzieży, w czasie którego młodzież rejonów przygranicznych Litwy i Polski zapoznała się z różnymi kulturami krajów, nabyła socjalne i kulturalne nawyki, utrzymuje tradycje kraju, zwyczaje. W przyszłości tego typu obozy będą organizowane każdego roku w innym miejscu ( w Polsce albo w Litwie) i otrzyma tradycje ciągłości.
- Zakupiono projektor (multimedia), ekran, przenośny komputer, stroje ludowe;
- Zorganizowano międzynarodową konferencję „Źródła kultury”, w czasie której specjaliści z Litwy i Polski przedstawili tradycje etnokultury, zwyczaje, dziedzictwo kulturowe swojego kraju;
- Zorganizowano poznawczą wycieczka po Dzukija;
- Zorganizowano Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Dzūkų Godos”
- Zorganizowano konferencja prasowa;
- Wprowadzono kontakt internetowy oraz zorganizowano stronę internetową w Centrum Kultury Samorządu Rejonu Alytus;
- Przygotowano i na konferencji końcowej przestawiono album CD „Dzūkų Godos” oraz wirtualną wystawę “Imprezy tradycyjne”;
- Zorganizowano trzy spotkania-konferencje partnerów.

6. Projekt Nr 2005/179 – “Rozwój infrastruktury drogowej na polsko – litewskim pograniczu w województwie podlaskim''

Celem ogólnym projektu, było zwiększenie konkurencyjności współpracujących regionów oraz polepszenie warunków do współpracy społeczno-gospodarczej w polsko-litewskiej strefie nadgranicznej, po stronie polskiej i litewskiej, poprzez odbudowę/rekonstrukcję dawniej istniejących dróg lokalnych i powiatowych, prowadzących z jednego kraju do drugiego oraz poprzez wzmacnianie zdolności instytucji regionów przygranicznych do zarządzania rozwojem infrastruktury.Cele specyficzne projektu:
-przygotowanie dokumentacji technicznej na odbudowę/rekonstrukcję dróg nadgranicznych na terenie województwa podlaskiego;
-odbudowa/zrekonstruowanie odcinków dróg po polskiej stronie, aż do granicy państwowej, zgodnie z dokumentacją.Główny wynik realizacji projektu, to polepszenie infrastruktury fizycznej i rozwój sieci drogowej na terenie Polski w strefie nadgranicznej. Po stronie polskiej zbudowano 12 odcinków dróg (6 żwirowych oraz 6 z pokryciem asfaltowym), ogółem około 11-12 km ogólnej długości dróg żwirowanych oraz około 17-18 km dróg pokrytych asfaltem. Wybudowano 12 odcinków dróg, w tym 10 odcinków dróg granicznych przecinających granicę Polski i Litwy:

1 .Bolcie – Pakalniai                             
2. Burniszki – Varteliai
3. Laskowskie – Duoniškiai
4. Sudawskie – Vygreliai
5. Krejwiany – Liubavas
6. Poszeszupie – Augonis
7. Trompole – Rudninkai
8. Krejwiany - Radiške
9.Sankury – Burbiszki – Burbiszki PGR - Galiniai
10. Berżniki - Vaisiejai 

Na terenie Gminy Puńsk zostały odbudowane drogi na odcinkach: Krejwiany – Granica Państwa, dł. 1538m, Wojciuliszki – Trompole – Granica Państwa, dł. 2824m oraz Sankury – Burbiszki, dł. 1213,5 m, która nie dochodzi do granicy państwa jedynie do obszaru Gminy Sejny gdzie łączy się ona z Granicą Litwy. Nawierzchnie zostały wyłożone dywanikiem asfaltowym o grub. 5 cm i szer 3,5 m.

7. Projekt Nr 2005/199 – „Poprawa kontaktów turystycznych na pograniczu polsko-litewskim poprzez tworzenie centrów informacji turystycznej”

Cele ogólne projektu:
1) zachęcanie do rozwoju turystyki jako czynnika wspierającego rozwój ekonomiczny regionów pogranicza polsko-litewskiego;
2) poprawa kontaktów turystycznych poprzez rozpowszechnianie informacji turystycznej w regionach pogranicza polsko-litewskiego.

Cele bezpośrednie
1) poprawa usług świadczonych dla turystów w Centrach Informacji Turystycznej w Łoździejach i w Puńsku;
2) rozpowszechnianie informacji turystycznej na pograniczu polsko-litewskim;
3) dotarcie do nowych grup docelowych, potencjalnych użytkowników informacji turystycznej;
4) zwiększenie liczby turystów w regionach pogranicza polsko-litewskiego.

Działania, które zostały wykonane w ramach projektu w gminie Puńsk to remont pomieszczeń Centrum Informacji Turystycznej w Puńsku o pow. 416 m², zagospodarowana infrastruktura otoczenia (parking, stojaki rowerowe, podjazd dla inwalidów).

8. Projekt Nr 2005/201 - “Rozwój infrastruktury drogowej na pograniczu polsko-litewskim”

Cel ogólny projektu to zwiększenie konkurencyjności współpracujących regionów oraz polepszenie warunków do współpracy społeczno – gospodarczej w polsko – litewskiej strefie nadgranicznej poprzez odbudowę dawniej istniejących dróg lokalnych i regionalnych, prowadzących z jednego kraju do drugiego oraz poprzez wzmacnianie zdolności instytucji regionów przygranicznych do zarządzania rozwojem infrastruktury.
 Projekt jest projektem lusztranym, w ramach którego powstały drogi łączące polskie pogranicze z litewskim. Po stronie polskiej zrekonstruowano 9 odcinków dróg łączących polskie drogi przygranicza z litewskimi:

1. Bolcie/Balčiai – Varteliai
2. Burniszki/Burniškės – Varteliai
3. Stankuny/Stakūnai – Duoniškiai
4. Sudawskie/ Sūduva – Vygreliai
5. Krejwiany/ Kreivėnai – Liubavas (Gmina Rutka Tartak)
6. Poszeszupie/ Pošešupė – Liubasvas
7. Trompole/Trumpaliai – Trumpaliai
8. Krejwiany/Kreivėnai – Naujieji Alksnėnai (Gmina Puńsk)
9. Berżniki/Berznykas – Kamčiamiestis
i 3 lokalne odcinki dróg polepszające ogólną jakość miejscowych dróg
1. Sankury/Sankūrai – Burbiszki/Burbiškės,
2. Sankury/Sankūrai – Burbiszki/Burbiškės, – Galiniai,
3. Burbiszki/Burbiškės - PGR.

9. Projekt Nr 2006/230 – “Poprawa wizerunku Euroregionu Niemen i rozpowszechnianie informacji”

Cel ogólny projektu – poprawa wizerunku krajów Euroregionu Niemen: Litwy, Polski i Federacji Rosyjskiej (Obwodu Kaliningradzkiego) poprzez wkład w kształtowanie wartości gospodarczych, kulturalnych i politycznych.

Cele bezpośrednie projektu:
1. Wzamcnianie współpracy pomiędzy społecznością lokalną, organizacjami pożytku publicznego, jednostakmi administracyjnymi i partnerami społeczno-ekonomicznymi.
2. Utworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, turystyki i współpracy kulturalnej.
3 .Zmniejszanie różnic pomiędzy regionami.
 Podczas realizacji projektu, na stronie internetowej Biura Euroregionu Niemen w Mariampolu, utworzeno „Serwis informacyjny“, utworzono 1 nową stronę internetową oraz odnowiono i rozbudowano 8 innych stron partnerów, przygotowano do druku i wydano 14 nakładów czasopism, opracowano i wydano 10.000 szt. broszur, ulotek, folderów, zakupiono urządzenia do drukowania, 2 komputery wraz z oprogramowaniem, 1 urządzenie wielofunkcyjne, 2 zestawy mebli, opublikowano 2 artykuły, zorganizowano 3 spotkania partnerskie i 1 konferencję podsumowującą.

10. Projekt Nr 2006/276 - „Rozwój instrumentów współpracy młodzieży akademickiej w rejonie przygranicznym”

Cel ogólny Projektu – rozwijać współpracę pedagogów, studentów i uczniów w regionach przygranicznych Litwy, Polski i Kaliningradu, umacniając bazę lingwistyczną centrów nauczania, wymianę, wzrost zrozumienia, wpajanie doświadczeń naukowych i innowacyjnych, języków sąsiadów i poznanie kultury.

Rozwijając instrumenty współpracy w regionach przygranicznych, celowe jest zwrócenie uwagi na młodzież akademicką, najbardziej energiczny element nawiązania stosunków międzynarodowych.

W trakcie trwania Projektu:
- przygotowano materiałów metodycznych (materiały metodyczne doskonalenia umiejętności językowych, dziedzictwo literackie regionów, ścieżki metodyczne, materiały wykładowe) dla studentów kolegium językowego odbywających praktykę w kolegium sąsiedniego kraju;
- zorganizowano praktyki dla studentów kolegiów lingwistycznych i wyjazdy do sąsiednich kolegiów w celu wymiany doświadczeń;
- rozwinięto bazę centrów nauki języków w Czerniachowsku, Marijampolė, w Puńsku poprzez nabycie sprzętu metodycznego i komputerowego;
- zorganizowano konferencję naukowo – praktyczną dla pedagogów, studentów i uczniów Litwy, Polski i Obwodu Kaliningradzkiego w celu przekazania doświadczeń, rozwijania naukowej, twórczej działalności młodzieży, wydano materiały odzwierciedlające rezultaty konferencji;
- zorganizowano letni obóz dla młodzieży Litwy, Polski i Obwodu Kaliningradzkiego w celu rozwijania praktyki językowej, działalności kulturalnej, idei innowacyjnych, integracji międzynarodowej; 
- zbadano możliwości kontynuowania nauki przez studentów studiów językowych kolegium w Czerniachowsku w kolegium w Marijampolė;
- przygotowano wnioski w celu pozyskania środków przez partnerów projektów dla rozwoju dalszej działalności.
 We wszystkich działaniach Projektu uczestniczyła młodzież oraz ich wychowawcy z krajów sąsiednich uczestniczących w Projekcie, każda działalność zachęciła do dalszej współpracy transgranicznej.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekty wspólfinansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa - Polska , Obwód Klainingradzki Federacji Rosyjskiej INRERREG IIIA/TACIS CBC

1. Projekt Nr 2007/133-042 - Rozwój wspólnej sfery kulturowej Euroregionu Niemen

Celem projektu był rozwój turystyki i kultury poprzez dziedzictwo kulturalne i imprezy krajów wchodzących w skład Euroregionu Niemen. Partner Wiodący projektu - Urząd Gminy Puńsk, Partner Finansowy -  Biuro Euroregionu Niemen w Mariampolu, Partnerzy projektu: Muzeum Historii i Sztuki Okręgu Kaliningradzkiego, Agencja Rozwoju Regionalnego “Nadruva”, Urząd Miasta Czerniachowsk, Urząd Miasta Gusew, Urząd Miasta Krasnoznamensk, Urząd Miasta Oziorsk.

W ramach Projektu zostało zorganizowane trzydniowe “Święto rzemiosła Euroregion Niemen” w Puńsku.

W okresie realizacji projektu od kwietnia 2007 r. do marca 2009 r. w ramach projektu przewidziano następujące działania:
- przygotowanie studium możliwości rozwoju turystyki kulturalnej w Euroregionie Niemen 
- przygotowanie projektów technicznych i wniosków na dofinansowanie przebudowy
- uporządkowanie najważniejszych obiektów kulturalnych 
- utworzenie dwóch centrów kultury 
- stworzenie pierwszego forum dla osób rozpowszechniających kulturę i sztukę Euroregionu Niemen, 
- zorganizowanie święta żywego rzemiosła Euroregionu Niemen 
- stworzenie bazy danych o informacji kulturalno-turystycznej, 
- przedstawienie szlaków i obiektów kulturalno-turystycznych Euroregionu Niemen na stronach internetowych i publikacjach
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekty zrealizowane w ramach Programu SAPARD:

Korzystając ze środków pomocowych Unii Europejskie od 2003 roku Urząd Gminy zrealizował następujące Projekty:

1. Modernizacja drogi gminnej Nowiniki – Żwikiele o dł.3,3 km. Program SAPARD

2.  Modernizacja drogi gminnej Puńsk – Kalinowo o dł.2,3 km. Program SAPARD
3. Modernizacja drogi gminnej Wojtokiemie – Ogórki – Pełele o dł.5,5 km. Program SAPARD
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekty zrealizowane w ramach Programu Phare:

1. „Współpraca przygraniczna w regionie morza Bałtyckiego” Fundusz Phare 2003 Małych Projektów.

2.  „Możliwość rozwoju infrastruktury w litewskiej strefie nadgranicznej” Program Phare.

3. „Studium wykonalności rozwoju kempingów w polsko – litewskim regionie przyrodniczym” Program Phare.

4.  „Przebudowa drogi gminnej Trakiszki – Wołyńce – Buraki o dł. 3,69 km” Program Phare.

5.  „Przebudowa drogi gminnej Wiłkopedzie – Dziedziule o dł. 2,08 km” Program Phare.

6. ,,Tradycja dla Przyszłości – rzeźba w drewnie” Program Phare.

7. ,,Zielna – 2004. Euroregionalne święto chleba, miodu i mleka”  Program Phare 2002.

8. „Ochrona Wód Transgranicznych - modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Puńsku” realizowany w ramach Funduszy Małych Projektów Infrastrukturalnych, Program Współpracy Przygranicznej Phare,
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekty zrealizowane z innych Programów unijnych:

1. ,,Roztańczona i rozśpiewana gmina” – zakup strojów dla zespołów ludowych. Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004 – 2006.

2. „Historia i kultura narodów ,,VIA BALTICI” Program Współpracy Regionu Morza Bałtyckiego 2003.

3. „Przebudowa drogi gminnej Smolany – Rejsztokiemie – Sejwy o dł.3 km” Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.

 

 

 

 


 

facebook