Dodana: 7 styczeń 2009 14:56

Zmodyfikowana: 29 listopad 2020 11:53

Gmina Giby

  Herb Gminy Giby.Wójt Gminy Giby - Robert Bagiński

  Urząd Gminy Giby

  Giby 74A, 16-506 Giby

  tel. 87 516 50 38

  e-mail: sekretarz@giby.pl

  link do strony internetowej gminy

Gmina Giby położona jest w północno-wschodniej części województwa podlaskiego. Obejmuje swoim zasięgiem obszar o łącznej powierzchni prawie 324 km2, co stanowi około 36% obszaru powiatu sejneńskiego. Powierzchnię gminy stanowią lasy, użytki rolne, rzeki, jeziora oraz bagna. Jej południowa część to malownicze obszary Puszczy Augustowskiej. Część gminy leży w granicach Wigierskiego Parku Narodowego. Gminę zamieszkuje 2750 osób. Na strukturę administracyjną gminy składają się osada Giby oraz 27 sołectw.

Panorama wsi Giby z lotu ptaka.

Gmina Giby graniczy od północy z Gminą Sejny, od wschodu z Republiką Białorusi, od południa z Gminą Płaska (powiat augustowski), od zachodu z Gminą Krasnopol i Nowinka (powiat suwalski).

Ze względu na charakter gminy, znaczną przewagę obszarów leśnych, dużą liczbę jezior, malownicze rzeki doskonałe na spływy kajakowe i praktycznie brak przemysłu, gmina Giby swoją przyszłość wiąże z turystyką i agroturystyką. Władze gminy stawiają na rozwój infrastruktury drogowej i usług turystycznych dla miłośników szlaków wodnych Czarnej Hańczy, Marychy, szlaków rowerowych: R 65 tzw. Pętli Suwalszczyzny, czy przebiegającej przez gminę międzynarodowej trasy rowerowej R 11.

Miejsca warte odwiedzenia:

  • kościół pw. św. Anny w Gibach,
  • „Gibiańska Golgota” – symboliczna nekropolia ofiar Obławy Augustowskiej,
  • most kolejki wąskotorowej w Tartaczysku,
  • skansen w Zelwie.

 Gibiańska Golgota

źródło/fot.: Urząd Gminy Giby

oprac. Władysław Tokarski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook