Dodana: 9 styczeń 2009 10:47

Zmodyfikowana: 9 styczeń 2009 10:47

Gmina JasionówkaDane podstawowe:
Liczba mieszkańców: 3147
Powierzchnia: 9676 ha 


Adres urzędu:
Urząd Gminy Jasionówka
Rynek 19
19-122 Jasionówka   
(85) 72 780 30
(85) 72 780 31
e-mail: gminajasionowka@wp.pl   
www.jasionowka.pl

Ośrodek Kultury:
Gminny Ośrodek Kultury w Jasionówce
Rynek 19
19-122 Jasionówka
e-mail: gok@jasionowka.pl

Biblioteka:
Gminna Biblioteka Publiczna w Jasionówce
Rynek 19
19-122 Jasionówka
e-mail: biblioteka@jasionowka.pl

Osiągnięcia w postaci realizacji projektów:

  • Budowa drogi lokalnej z wykorzystaniem środków pozyskanych z  programu SAPARD -  rok 2005
  • Budowa dróg lokalnych z wykorzystaniem środków pozyskanych z Funduszu Rekultywacji Gruntów - rok 2006

Planowane imprezy promocyjne:

  • Corocznie organizowane w lipcu Dni Jasionówki - imprezy kulturalne i rozrywkowe i integracyjne, przeznaczone dla mieszkańcow Gminy organizowane przez Wójta Gminy i Gminny Ośrodek Kultury w Jasionówce
  • Bieg Olimpijski - impreza sportowa o charakterze masowym organizowana cyklicznie w październiku każdego roku przez Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jasionówce  przy współpracy z Urzędem Gminy w JasionówcePierwszym Wójtem  Gminy Jasionówka, wyłonionym w wyniku demokratycznych wyborów samorządowych w roku 1990,  był Jan Hryniewicki. W czasie kolejnych dwóch  kadencji funkcję Wójta  pełniła Elżbieta Kraszewska, a następnie Janina Chojnowska. Obecnie stanowisko to piastuje Wiesława Kitlas.Jasionówka   leży przy dawnym trakcie królewskim, który łączył Tykocin i Knyszyn z Grodnem oraz Wilnem. Swoją  znakomitą historię zawdzięcza epoce Jagiellonów , a zwlaszcza królowej Bonie i Zygmuntowi Augustowi. Obecnie część Gminy leży w otulinie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej.  Na rzece Brzozówce można spotkać tamy zbudowane przez bobry, w Parku Krajobrazowym gatunki roślin chronionych i rzadkich oraz ptactwo nie spotykane w innych rejonach kraju. Urozmaicony krajobraz, cisza i spokój oraz czyste powietrze to atuty naszej Gminy, sprzyjające miłemu wypoczynkowi. Od kilku lat ochłodę w upalne dni można też znaleźć nad malowniczo położonym zalewem.Na terenie Gminy od 96 lat działa jednostka OSP, która w niezwykły sposób pielęgnuje strażackie tradycje z początku wieku, stworzyła bowiem pierwszą w powiecie monieckim izbę tradycji związanej z historią pożarnictwa i dziejów naszej "małej ojczyzny".Na uwagę zasługuje też wieloletnia działalność Młodzieżowej Orkiestry Dętej, która zdobyła wiele nagród i wyróżnień w przeglądach krajowych oraz międzynarodowych.  Dwukrotnie gościła w Watykanie na audiencji u Ojca Świętego Jana Pawła II w roku 1997 i 2001. , z rąk którego otrzymała Odznaczenie Stolicy Apostolskiej Pro Ecelesia et Pontifice. Na terenie Gminy aktywną działalność prowadzi Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja, które realizuje szereg akcji i przedsięwzięć na rzecz mieszkańców i rozwoju Gminy, m.in. coroczną imprezę sportową o charakterze masowym "Bieg Olimpijski".

facebook