Dodana: 8 styczeń 2009 13:06

Zmodyfikowana: 8 styczeń 2009 13:06

Gmina Grabowo

Dane podstawowe:
Liczba mieszkańców: 3923
Powierzchnia: 126,39 km2


Adres urzędu:
Urząd Gminy w Grabowie
ul. gen. Wł. Sikorskiego 1
18-507 Grabowo   
tel. (086) 279 00 21   
fax. (086) 279 00 21   
e-mail: uggrabowo@interia.pl
htpp://podlasie.wipb.pl/bibtest/ug_grabow

Ośrodek Kultury:
Gminy Ośrodek Kultury w Grabowie
uL. Szkolna 1
18-507 Grabowo
e-mail: gokgrabowo@wp.pl
www.grabowo.info

Biblioteka:
Biblioteka Publiczna GMminy Grabowo
ul. gen. Wł. Sikorskiego
18-507 Grabowo
e-mail: bpgg@interia.pl

Osiągnięcia w postaci realizacji projektów:

  • Przy wykorzystaniu Funduszy Przedakcesyjnych „SAPARD”-   całkowite zwodociągowanie gminy Grabowo, zmodernizowanie hydroforni
  • Wykorzystanie środków pochodzących z Kontraktów Wojewódzkich na modernizację  oraz poprawę jakości dróg.
  • „Folkowe Wianki u Wagów 2007” – impreza realizowana w ramach Programów operacyjnych – Rozwój Inicjatyw Lokalnych 2007 – Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Planowane imprezy promocyjne:

Kolejne edycje imprez lokalnych:

  • „Folkowe Wianki u Wagów”
  • Festyn „Sami Sobie”
  • wydanie kartek świątecznych z lokalnym motywem architektonicznym


Zabytkowy dworek z XIX wieku, dawna siedziba rodziny Wagów


Most w parku krajobrazowym położonym na terenie gminy Grabowo

Gmina Grabowo jest gminą wiejską położoną w północno-wschodniej części Polski. Po reformie administracyjnej kraju, od 1 stycznia 1999 roku, gmina ta należy do powiatu kolneńskiego w woj. podlaskim.


Budynek Urzędu Gminy w Grabowie

Niewątpliwym walorem przyrodniczym Grabowa,  jest znajdujący się tu XIX–wieczny park krajobrazowy z zabytkowym dworkiem-spuścizna po słynnym w świecie naukowym, szlacheckim rodzie Wagów. W parku co roku odbywa się impreza „Folkowe Wianki u Wagów”, odtwarzająca obrzędowość świętojańską.

Inna ważną inicjatywą lokalną jest działalność Stowarzyszenia Sportowo-Jeździeckiego im. 10 Pułku Ułanów Litewskich. Celem statutowym Stowarzyszenia jest: kultywowanie tradycji kawaleryjskich i jeździeckich, edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży, aktywizacja lokalnej społeczności, uczestnictwo i współudział w zawodach kawaleryjskich, organizacja uroczystości patriotycznych.

facebook